Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Amer Ahmic

Verksamhetschef

Linda Fasnacht Holmberg

Biträdande verksamhetschef

Päivi Väisänen Larsson

Medicinsk sekreterare

Amer Amic

Specialist i internmedicin

Hormoz Alayar

Specialist i allmänmedicin

Carina Ivarsson

Sjuksköterska/Rehabkoordinator

Linda Carlström

Sjuksköterska/Diabetessköterska

Claire Johnson

Astma/KOL-sjuksköterska

Jenny Bodin

Hypertonisköterska

Pålina Boukov

Hypertonisköterska

Hermina Husagic

Undersköterska

Emma Ekdala

Psykolog

Faten Trojette

Sjuksköterska

Svjetlana Micic

Distriktsköterska

Anthony Oluwole Olusanmi

Specialist i allmänmedicin