Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Amer Ahmic

Verksamhetschef

Sandra Benjaminsson

Biträdande verksamhetschef

Linda Fasnacht

Medicinsk sekreterare

Amer Amic

Specialist i internmedicin

Hormoz Alayar

Specialist i allmänmedicin

Sandra Benjaminsson

Distriktssköterska

Carina Ivarsson

Sjuksköterska/Rehabkoordinator

Linda Carlström

Sjuksköterska/Diabetessköterska

Lisel Bobeck

Astma/KOL-sjuksköterska

Jenny Bodin

Hypertonisköterska

Pålina Boukov

Hypertonisköterska

Susanne Davéus

Undersköterska

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn