Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Amer Ahmic

Verksamhetschef

Amer.Ahmic@capio.se

Linda Fasnacht Holmberg

Biträdande verksamhetschef

Linda.Fasnacht2@capio.se

Johanna Gillberg

Medicinsk sekreterare

Amer Amic

Specialist i internmedicin

Hormoz Alayar

Specialist i allmänmedicin

Felicia Magnusson

Sjuksköterska/Rehabkoordinator

Madalena Mabiala

Sjuksköterska/Diabetessköterska

Ilda Culum

Distriktssköterska

Faten Trojette

Astma/KOL-sjuksköterska/Hypertonisköterska

Jennifer Selling

Sjuksköterska/Hypertonisköterska

Hermina Husagic

Undersköterska

Karl Mogren

Psykolog

Nadja Feili

Distriktssköterska

Leyla Ghafouri

Sjuksköterska

Anthony Oluwole Olusanmi

Specialist i allmänmedicin

Yasser Mohamad

Leg. läkare

Marie Sandqvist

Undersköterska