föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Provtagning covid-19

  Från och med 18 juni 2020

  Här kan du med milda symtom som överensstämmer med Covid-19* boka tid för provtagning (medicinsk bedömning ingår inte). Du ska ha haft symtom i minst 24 timmar innan provtagning. Provtagningen är kostnadsfri och sker  utanför vårdcentralens huvudentré på Hedtångsvägen 8  I ett uppsatt tält på utsidan. Du ska INTE komma in till Vårdcentralen utan stanna utanför tältet tills du blir uppropad. Kom på utsatt tid och ta med en giltig legitimation. Om du är sjukvårdspersonal ska du inte boka tid för provtagning hos oss utan istället vända dig till din arbetsgivare.

  *Symtom som är vanliga vid Covid-19: feber, trötthet, torrhosta, muskelvärk, huvudvärk, andningsbesvär, halsont, magbesvär med diarréer samt bortfall av smak och lukt.

  Om du behöver medicinskbedömning eller läkarintyg ska du kontakta vårdcentralen via telefon eller andra digitala medier.

  OBS! Endast förbokade tider till provtagningen för Covid-19, inga drop-in tider.

  Om det inte finns några tider att välja på finns det inga lediga tider på vald dag. Vi lägger ut tiderna efter hand, ca 2 dagar innan. 

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsokontroller

  Är du orolig för din hälsa? Då är du välkommen att boka en hälsokontroll hos oss. En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. 

  Hos oss kan du boka en stor hälsokontroll. I den ingår:

  • Blodtryckskontroll
  • EKG
  • BMI (Body mass index), vägning och mätning
  • Synkontroll
  • Kontroll av blodvärde
  • Blodsockerkontroll 
  • Urinprov (socker och äggvita)
  • Kontroll av blodfetter (kolesterol)
  • Leverprov
  • Njurfunktionsprover
  • Ämnesomsättningsprov (TSH) – Endast kvinnor.
  • Prostataprov (PSA) – Efter önskemål, endast män över 50 år. 
  • Avföringsprov – Efter önskemål, endast personer över 50 år.
  • Medicinsk undersökning

  Pris: 2580 kr

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Drop-in lättakut

  Här får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens. Vi tar hand om dig med lättare akuta besvär, såsom halsont, misstänkt urinvägsinfektion, sårskador.

  Helgfria vardagar
  kl 8.00-11-00
 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Drop-in helgfria vardagar
  8.00-11.00

  Övrig tid reserverad för ordinerad provtagning.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Drop-in till influensavaccination 2019

  Årets influensavaccinering startar den 19 november, vi har drop-in följande dagar och tider:

  • 19 nov kl 13-15
  • 20 nov kl 13-15
  • 21 nov kl 13-17
  • 26 nov kl 13-15
  • 27 nov kl 13-15
  • 28 nov kl 13-17

  Välkomna!

  Prislista

  • Rådgivning 0 kr
  • Polio (ImovaxPolio) 310 kr
  • Stelkramp (Licenspreparat) 200 kr
  • Difteri, stelkramp, kikhosta och polio, grundvaccination barn (Tetravac) 290 kr
  • Difteri, stelkramp och kikhosta, påfyllnadsdos (DiTeKiBooster) 300 kr
  • Difteri, stelkramp, kikhosta och polio, påfyllnadsdos (Boostrix Polio) 390 kr
  • Meningokock A+C+W+Y (Menveo) 560 kr
  • Meningokock B (Bexsero) 1120 kr
  • Hepatit A (Havrix 1,0 ml)  410 kr
  • Hepatit A (Havrix 0,5 ml)  360 kr
  • Hepatit A, vuxen ( Vaqta 50 E) 410 kr
  • Hepatit A, barn ( Vaqta 25 E) 360 kr
  • Hepatit B (Engerix-B) 300 kr
  • Hepatit B (HBVAXPRO 5 mikrogram) 300 kr
  • Hepatit B (HBVAXPRO 10 mikrogram) 290 kr
  • Hepatit A + B (Twinrix Vuxen) 510 kr
  • Hepatit A + B (Twinrix Pediatric) 410 kr
  • Hepatit A + B (Ambirix barn) 510 kr
  • Säsongsinfluensa, ej riskgrupp 210 kr
  • Säsongsinfluensa, riskgrupp 100 kr
  • Pneumokocker (Pneumovax) 380 kr
  • Pneumokocker (Prevenar 13) 680 kr
  • Recept kolera 200 kr
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

 • Privat sjukvårdsförsäkring

  Om du har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring är du varmt välkommen till oss. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag i norden. 

  Nyttja din försäkring hos oss

  För dig som har en privat sjukvårdsförsäkring erbjuder vi högkvalitativa sjukvårdstjänster inom flera områden. Förutom besök på våra mottagningar erbjuder vi utredningar, behandling/operation, diagnostik och hälsokontroller. Utbudet mot försäkringsbolagen kan variera mellan våra mottagningar.

  Capios starka varumärke är en garant för god kvalitet, vilket ger en stor trygghet i leveransen av sjukvårdstjänster. Vi har ett utpräglat fokus på kvalitet och miljö och arbetar ständigt med förbättringar. Capio erbjuder också hög patientservice och god tillgänglighet.

  Boka via ditt försäkringsbolag

  För att boka en tid hos oss vänder du dig till ditt försäkringsbolags vårdplanering. Samtliga bolag vi har ett avtal med har tillgång till ett urval av öronmärkta tider på våra mottagningar. 

  Vi har samarbete med följande försäkringsbolag/vårdplaneringar:

  • Skandia. 
  • Länsförsäkringar
  • SEB Pension och Försäkring
  • If
  • Euro Accident
  • DKV Hälsa
  • Trygg Hansa
  • Folksam
  • Folksam Idrott
  • Falck Healthcare
  • Gjensidige
  • Cardif
  • Bliwa              
  • Nordeuropa Liv & Hälsa, Säkra
  • Protector
  • Stabilitas

  Vi har även avtal med ett antal utländska försäkringsbolag. 

  Är du intresserad av att veta mer om Capio försäkringsmarknad kontakta Maria Kajson

  Försäkringssamordnare
  Om du som företag är intresserad av att veta mer om Capio försäkringsmarknad och rikstäckande företagshälsa kontakta Maria Kajson.