Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Berglund Melin

Verksamhetschef

hovas@capiovardcentral.se

Dagny Samuelsson

Medicinsk sekreterare

Marie-Louise Apoy

Medicinsk sekreterare

Jeanette Spetz

Medicinsk sekreterare

Fredrik Enqvist

Specialist i allmänmedicin

Malin Gilland

Specialist i allmänmedicin

Lotta Bystedt

Specialist i allmänmedicin

Christian Treiman

Medicinskt ansvarig läkare

Lotta Faxén

Specialist i allmänmedicin

Sofia Darpö

ST-läkare

Carin Melin

ST-läkare

Anna-Karin Hård

Distriktssköterska

Helena Lööf

Distriktssköterska

Camilla Nygård

Sjuksköterska

Karoline Pedersen

Sjuksköterska

Föräldraledig

Nathalie Pietsch

Sjuksköterska

Föräldraledig

Monica Lindberg

Sjuksköterska

Johanna Andersson

Sjuksköterska

Föräldraledig

Regine Bergvall

Sjuksköterska

Hanna Kjellberg

Sjuksköterska

Danielle de Maré

Undersköterska

Annette Kask

ST-läkare