Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Berglund Melin

Verksamhetschef

hovas@capiovardcentral.se

Rebecca Nugent

Fysioterapeut

Föräldraledig

Simon Olsson

Fysioterapeut

Erik Kjellkvist

Fysioterapeut

Marija Johannesson

Arbetsterapeut