Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Berit Ivarsson

Verksamhetschef

berit.ivarsson@capio.se

Hanna Forsell

Fysioterapeut

Hilda Hagman

Fysioterapeut

Peter Mattsson

Fysioterapeut

Petra Avebring

Arbetsterapeut

Ann-Sofie Andersson

Arbetsterapeut