Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Berit Ivarsson

Verksamhetschef

berit.ivarsson@capio.se

Marie Granlund

Medicinsk sekreterare

Theres Lindqvist

Receptionist / Undersköterska

Christer Rosenberg

Specialist i allmänmedicin

Orass Khamis

Leg. Läkare

Helen Ekström

Distriktssköterska / BVC

Carolina Norrman

Distriktsköterska/BVC

Elsy Olausson

Distriktsköterska / BVC / Diabetes

Jessica Mellqvist

Distriktssköterska / Äldre mottagning

Ulrika Nensing

Sjuksköterska

Anna Svedung

Distriktsköterska / Diabetes

F.o.m 1/4

Jenny Lindberg

Sjuksköterska

F.o.m 1/4

Jessica Bravell Berntsson

Undersköterska / Lab

Otto Zackrisson

KBT-terapeut