Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Berit Ivarsson

Verksamhetschef

berit.ivarsson@capio.se

Theres Lindqvist

Receptionist

Marie Granlund

Medicinsk sekreterare

Jessica Mellqvist

Distriktssköterska / Äldre mottagning

Elsy Olausson

Distriktssköterska/diabetessköterska

Helen Ekström

Distriktssköterska

Marie Ramshage

Sjuksköterska

Ulrika Nensing

Sjuksköterska

Malin Löfberg

Sjuksköterska

Börjar 24/8 2020

Jessica Bravell Berntsson

Undersköterska

Otto Zackrisson

KBT-terapeut

Christer Rosenberg

Specialist i allmänmedicin

Orass Khamis

Leg. Läkare