Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Berit Ivarsson

Verksamhetschef

Skicka e-post

Mikaela Larsson

Receptionist

Marie Granlund

Medicinsk sekreterare

Jessica Mellqvist

Distriktssköterska / Äldre mottagning

Elsy Olausson

Distriktssköterska/diabetessköterska

Helen Ekström

Distriktssköterska

Marie Ramshage

Sjuksköterska

Maria Öhrfelt

Distriktssköterska / Äldre mottagning

Ulrika Nensing

Sjuksköterska

Jessica Bravell Berntsson

Undersköterska

Otto Zackrisson

KBT-terapeut

Hendrik Konsa

Distriktsläkare

Orass Khamis

Leg. Läkare