Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Törnblom

Verksamhetschef

susanne.tornblom@capio.se

Cecilia Eklund

Administratör

Josefin Björkdahl Larsson

Medicinsk sekreterare

Lena Rhodin

Vårdsamordnare

Ginger Oldfors

Specialist i allmänmedicin

Magnus Sederholm

Kardiolog

Barbro Wall

Distriktssköterska

Ellenor Sörqvist

Distriktssköterska med vidareutb. inom geriatrik

Jane Karlsson

Distriktssköterska

Ingela Rödström

Distriktssköterska med vidareutb. inom geriatrik

Ann-Louise Jansson

Sjuksköterska/Diabetessköterska

Terese Lindholm

Sjuksköterska

Ruth Nilsson

Astma/KOL-sjuksköterska

Ann-Louise Blad

Undersköterska

Karina Josefsson

Undersköterska

Kim Nilsson

Undersköterska