BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Törnblom

Verksamhetschef

Skicka e-post

Maria Svedrup Dahl

BVC-sjuksköterska

Sofia Löfvall Fandén

BVC-sjuksköterska

Torbjörn Collinder

Specialist i allmänmedicin, BVC-läkare