Vårdsamordnare

Vårdsamordnaren håller ihop, planerar och följer upp behandlingen av dig som lider av psykisk ohälsa.

Syftet med vårdsamordnarens roll är:

  • Att stärka och ständigt förbättra vårdcentralens insatser för dig med psykisk ohälsa.
  • Att öka kvalitet, tillgänglighet och regelbundenhet för dig som lider av depression.
  • Att ge rätt vård, på rätt nivå, vid rätt tidpunkt.

Ditt besök hos oss

När du träffar vårdsamordnaren första gången pratar ni om hur du mår och vilka besvär du har. Detta för att komma fram till vilken typ av vård du behöver. Det kan kanske handla om besök hos psykoterapeut, läkare eller träning på vår rehabmottagning (i de fall vi tror att fysisk aktivitet kan hjälpa dig att må bättre). Vårdsamordnaren hjälper dig sedan vidare och följer upp hur du mår och hur det går med din behandling.

Regelbunden uppföljning

Vårdsamordnaren finns där för dig med psykisk ohälsa och ser till att du har en regelbunden och tät kontakt med vården. För dig som exempelvis lider av depression består kontakten dels av personliga möten, dels av regelbunden telefonkontakt under en 12-veckorsperiod. 

Innehållsansvarig för denna sida:

Thomas Gavin
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Lysekil.