Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Törnblom

Verksamhetschef

Skicka e-post

Josefin Björkdahl Larsson

Medicinsk sekreterare

Skicka e-post

Barbro Wall

Distriktssköterska/hypertoni

Ellenor Sörqvist

Distriktssköterska med vidareutb. inom geriatrik

Ingela Rödström

Distriktssköterska med vidareutb. inom geriatrik

Jane Karlsson

Distriktssköterska

Ann-Louise Jansson

Sjuksköterska/Diabetessköterska

Terese Lindholm

Sjuksköterska

Ruth Nilsson

Astma/KOL-sjuksköterska

Johanna Gustafsson

Astma/KOL sjuksköterska

Ann-Louise Blad

Undersköterska

Karina Josefsson

Undersköterska

Kim Nilsson

Undersköterska

Emma Karlsson

Undersköterska

Eugen Condruz

Distriktsläkare

Magnus Sederholm

Kardiolog

Abbasali Ali-Akber Rajpar

Leg. läkare

Mustafa Laith Fatheel

Leg. läkare

Babak Chalousi

Intern medicin

Michael Stjernqvist

Leg läkare

Lena Rhodin

Vårdsamordnare

Eva Sallander Åsberg

Rehabkoordinator

Annika Selstam Grundén

Leg psykoterapeut KBT

Malin Karlsson

Medicinsk sekreterarare

Skicka e-post