Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Törnblom

Verksamhetschef

susanne.tornblom@capio.se

Josefin Björkdahl Larsson

Medicinsk sekreterare

josefin.bjorkdahllarsson@capio.se

Malin Karlsson

Medicinsk sekreterare

malin.karlsson@capio.se

Barbro Wall

Distriktssköterska/hypertoni

Ellenor Sörqvist

Distriktssköterska med vidareutb. inom geriatrik

Föräldraledig

Ingela Rödström

Distriktssköterska med vidareutb. inom geriatrik

Jane Karlsson

Distriktssköterska

Ann-Louise Jansson

Sjuksköterska/Diabetessköterska

Terese Lindholm

Sjuksköterska

Ruth Nilsson

Astma/KOL-sjuksköterska

Axel Mellqvist

Sjuksköterska

Madelene Sandberg

Sjuksköterska

Anette Pettersson

Sjuksköterska

Catarina Bergman

Sjuksköterska

Ann-Louise Blad

Undersköterska

Karina Josefsson

Undersköterska

Kim Nilsson

Undersköterska

Föräldraledig

Emma Karlsson

Undersköterska

Gunnel Abrahamsson

Undersköterska

Abbasali Ali-Akber Rajpar

Leg. läkare

Saif Abdulrahman

Leg. Läkare

Radka Kühnel

Specialistläkare geriatrik

Abdul Latif

Leg. läkare

Babak Chalousi

Läkare internmedicin

Lena Rhodin

Vårdsamordnare

Eva Sallander Åsberg

Rehabkoordinator

Annika Selstam Grundén

Leg psykoterapeut KBT

Jakob Törnblom

Receptionist