Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Törnblom

Verksamhetschef

Skicka e-post

Josefin Björkdahl Larsson

Medicinsk sekreterare

Skicka e-post

Malin Karlsson

Medicinsk sekreterare

Skicka e-post

Barbro Wall

Distriktssköterska/hypertoni

Ellenor Sörqvist

Distriktssköterska med vidareutb. inom geriatrik

Ingela Rödström

Distriktssköterska med vidareutb. inom geriatrik

Jane Karlsson

Distriktssköterska

Ann-Louise Jansson

Sjuksköterska/Diabetessköterska

Terese Lindholm

Sjuksköterska

Ruth Nilsson

Astma/KOL-sjuksköterska

Johanna Gustafsson

Astma/KOL sjuksköterska

Ann-Louise Blad

Undersköterska

Karina Josefsson

Undersköterska

Kim Nilsson

Undersköterska

Emma Karlsson

Undersköterska

Eugen Condruz

Distriktsläkare

Magnus Sederholm

Kardiolog

Abbasali Ali-Akber Rajpar

Leg. läkare

Mustafa Laith Fatheel

Leg. läkare

Babak Chalousi

Intern medicin

Lena Rhodin

Vårdsamordnare

Eva Sallander Åsberg

Rehabkoordinator

Annika Selstam Grundén

Leg psykoterapeut KBT