Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mikael Hurri

Leg. fysioterapeut

Robert Olsson

Leg. fysioterapeut

Marianne Edman

Leg. arbetsterapeut

Ann-Catrin Lindberg

Leg. arbetsterapeut

Susanne Törnblom

Verksamhetschef

susanne.tornblom@capio.se