Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Elin Magnusson

Verksamhetschef, fysioterapeut

Sara

Leg. fysioterapeut

Sofia

Receptionist

Sofia

Leg. fysioterapeut

Leg. arbetsterapeut