Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marita Åvall

Verksamhetschef

Johanna Strålberg

Leg. fysioterapeut

Anna Söderström

Leg. fysioterapeut

John Waldenstedt

Leg. fysioterapeut

Jessika Tilly

Leg. arbetsterapeut

Sara Axelsson-Sahlén

Sjukgymnast