föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Provtagning covid-19 (antikroppstest)

 • Provtagning covid-19 (PCR-prov)

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • Barnavårdscentral (BVC)

 • Demens

 • Diabetes

 • Öppen mottagning till sjuksköterska

 • Hud

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Intyg

 • DROP-IN

 • Provtagning

 • Psykisk ohälsa

 • Sår och stygn

 • Tobaksavvänjning

 • Vaccination

 • Privat sjukvårdsförsäkring

 • Influensavaccin 2020