Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marita Åvall

Verksamhetschef

Karolina Sandell

Specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare

Gerda Carlerös

Specialist i allmänmedicin

Henrik Nyström

Specialist i allmänmedicin

Kalle Forsberg

Specialist i allmänmedicin

Elin Holstensson

ST-läkare

Kristoffer Struck

ST-läkare

Sara Folkerman

ST-läkare

Ann-Christine Bergman

Psykolog

Sofia Engström

Sjuksköterska

Jannice Jansson

Sjuksköterska

Inger Alfredsson

Sjuksköterska

Malin Dahlgren

Sjuksköterska

Michael Spjuth

Astma-KOL sköterska

Lena Trulsson

Diabetessjuksköterska

Josephine Schubertsson

Distriktssköterska

Katinka Hagström

Distriktssköterska

Marianne Engström

Läkarsekreterare/Receptionist

Anette Erstad

Receptionist/Bemanningskoordinator

Susanne Palmqvist

Receptionist

Ingela Almqvist

BVC-sköterska

Emma Roupe

BVC-sköterska