BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Johan Ellegård

Verksamhetschef

johan.ellegard@capio.se

Fredrika Bursell

BVC-sjuksköterska

Mia Bäckström

BVC-sjuksköterska

Sandra Märling

BVC-sjuksköterska