Så följer vi barnets utveckling

Så följer vi barnets utveckling. Sköterska som undersöker barn.

Vi på barnavårdscentralen arbetar med att följa ditt barns utveckling och hälsa för att barnet ska utvecklas, växa och må så bra som möjligt. Vi finns också här för att ge dig som förälder råd och stöd i föräldrarollen och svara på dina frågor.

Vi arbetar efter Barnhälsovårdens nationella program och följer barnets utveckling upp till sex års ålder. Genom att träffa barnet regelbundet kan vi tidigt upptäcka om det är något som inte stämmer och erbjuda råd och stöd för åtgärder. Programmet är en grund som alla barn erbjuds, därefter anpassas besöken efter era behov och önskemål.

Det nationella programmet:

Ålder Besök Detta gör vi
1-3 v Hembesök + besök hos BVC-sjuksköterska Hälsokontroll och samtal
4 v Läkare och BVC-sjuksköterska Hälsokontroll, samtal, kroppslig undersökning och utvecklingsbedömning
6-8 v BVC-sjuksköterska Hälsokontroll, samtal, utvecklingsbedömning och EPDS*
3-5 mån BVC-sjuksköterska Hälsokontroll, vaccination och samtal 
6 mån Läkare och BVC-sjuksköterska Hälsokontroll, samtal, kroppslig undersökning och utvecklingsbedömning
8 mån Besök hos BVC-sjuksköterska eller hembesök Hälsokontroll och samtal 
10 mån BVC-sjuksköterska   Hälsokontroll, samtal och utvecklingsbedömning 
12 mån Läkare och BVC-sjuksköterska Hälsokontroll,vaccination, samtal och utvecklingsbedömning 
18 mån BVC-sjuksköterska Hälsokontroll, vaccination och samtal 
 2,5-3 år Läkare och BVC-sjuksköterska Hälsokontroll, samtal, kroppslig undersökning, BMI, utvecklingsbedömning och språk 
4 år  BVC-sjuksköterska Hälsokontroll, samtal, utvecklingsbedömning, BMI, syn och hörsel
5 år  BVC-sjuksköterska Hälsokontroll, vaccination, samtal, BMI och sammanfattning av barnets hälsa och utveckling (epikris) 

Detta gör vi vid besöken:

Längd, vikt och huvudomfång

Vid besöken på barnavårdscentralen mäter BVC-sjuksköterskan barnets längd, vikt och huvudomfång. BVC-sjuksköterskan fyller i värdena i barnets hälsobok och håller koll på att barnet följer sin tillväxtkurva.

Råd och stöd till föräldrar

Hur ska jag få mitt barn att sova? Jag är så orolig för att mitt barn inte äter! Vi får många frågor om barn och föräldraskap. Det kan handla om saker som mat, sömn, kiss och bajs, feber, prickar på huden eller hur man sätter gränser.

En stor del av vårt arbete handlar om att ge råd och stöd till dig som förälder för att stärka dig i din roll. Ställ gärna frågor om allt som rör barn och föräldraskap till oss, så kan vi ge information och råd och hitta lösningar tillsammans med dig. Ta gärna upp dina frågor under besöken på BVC, eller kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguiden.

Läkarbesök

Vid vissa besök får ni träffa en läkare som gör en kroppslig undersökning av barnet. Läkaren lyssnar då på barnets lungor och undersöker bland annat ögonen, höfterna, huvudet, ryggen, huden samt barnets motorik.

Utvecklingsbedömning

BVC-sjuksköterskan följer barnets utveckling genom att observera hur barnet klarar vissa uppgifter. För små barn tittar sjuksköterskan bland annat på om barnet följer saker med blicken, om barnet kan lyfta huvudet, vända sig eller sitta upp samt lyssnar på barnets joller. BVC-sjuksköterskan följer barnets kommunikation och språkutveckling från en tidig ålder. När barnet är lite större kan sjuksköterskan ge barnet små uppgifter som att rita en gubbe eller bygga med klossar.

Syn, hörsel och tal

Vid vissa åldrar görs undersökningar av barnets syn, hörsel och tal.

Innehållsansvarig för denna sida:

Jörgen Johansson
Specialist i allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-09-28.