Neurologisk skada eller sjukdom

Neurologiska skador. Man genomgår neurologisk undersökning.

Olika typer av neurologiska skador eller sjukdomar kan göra att du får nedsatt balans, muskelfunktion, koordination eller kondition. Då kan du få hjälp med rehabilitering och träning hos en sjukgymnast. 

Vi kan till exempel hjälpa dig med rehabilitering vid:

  • Stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan)
  • Hjärnskada
  • Parkinsons sjukdom
  • MS
Vill du veta mer om träning?

Träning är vår vanligaste typ av behandling. Det kan handla om att göra specifika rörelser för att öka rörligheten i en led, bygga upp styrkan i en viss muskel eller förbättra din balans. Det kan också handla om att bli starkare och få bättre kondition.

Mer om träning som behandling.

Innehållsansvarig för denna sida:

Peter Sjöstedt
Specialist i allmänmedicin. Regional Medicinsk Chef.

Texten granskades 2017-09-28.