Patient undersöks i munnen. Patient undersöks i munnen.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

  Ditt besök hos oss
  När du kommer till oss ber vi dig berätta om dina besvär – när du får dem och var i kroppen de känns eller syns. 

  I många fall behövs inte provtagning för att konstatera allergi. Får du återkommande besvär i samband med att du träffar på vissa djur eller under pollensäsong räcker det oftast för att sätta diagnos.

  I andra fall kan vi behöva göra en undersökning. I samband med den brukar vi fråga dig om du har några andra sjukdomar (exempelvis astma) och om allergi finns i släkten.

  Visar det sig att du är allergisk hjälper vi dig att påbörja en medicinsk behandling.

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

 • Drop-in till akutteam

  Här får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens. Vi tar hand om dig med lättare akuta besvär, såsom halsont, misstänkt urinvägsinfektion, suturtagning eller sårskador. 

  Vid vår drop-in till akutteam kan du få hjälp med:

  • Allergi
  • Hosta
  • Ögonbesvär
  • Bihålebesvär
  • Hudutslag
  • Öronbesvär
  • Halsont
  • Urinvägsinfektion
  • Akut smärta 
  Måndag-fredag
  kl. 13.00-14.30
 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Öppet: måndag-torsdag kl. 8.00-15.00 (lunchstängt kl. 12.15-13.00). Fredag kl. 8.00-10.00.

  För provtagning behöver du ordination från sjuksköterska eller läkare. Ta med legitimation.

 • Psykisk ohälsa

  Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss. Våra psykosociala resurser arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, sorg eller koncentrationssvårigheter.

  Kognitiv beteendeterapi

  Kognitiv beteendeterapi (KBT) innebär att du får hjälp att må och fungera bättre genom att ändra ditt beteende, din syn på dig själv och din syn på omvärlden.

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Panikångest samt ångest och oro
  • Depression och nedstämdhet
  • Stressrelaterade problem
  • Utmattning
  • Sömnproblem
  • Kriser och sorg
  • Svårigheter i sociala situationer och bristande självkänsla
  • Återkommande och påträngande tankar
  • Koncentrationssvårigheter

  Dina besök hos oss
  Du får träffa en psykolog eller kurator för bedömningssamtal. Målet med behandlingen kan vara att dina besvär ska minska, att du ska klara av att hantera vardagliga aktiviteter eller att du ska kunna uppskatta och njuta av ditt liv igen.

  Första besöket
  Under ditt första besök pratar vi om dina problem och hur de hindrar dig från att klara av din vardag. Vi frågar om dina förväntningar och förhoppningar och försöker att anpassa behandlingen så mycket som möjligt efter dem. Vi berättar också om metoden KBT och sätter ramar för eventuella återbesök. Om vi bokar in ett nytt möte kan du få med dig en uppgift att genomföra till dess. Det kan exempelvis handla om att läsa på om ditt tillstånd, fundera över vad du vill göra mer av i livet, eller observera hur du beter dig i olika situationer.

  Följande besök
  Du får göra övningar och utmana dig själv både under och mellan besöken. När du kommer hit går vi igenom dina hemuppgifter, diskuterar viktiga händelser som inträffat sedan ditt senaste besök och undersöker vad som får dig att trivas bättre med tillvaron. När du har verktygen för att arbeta vidare på egen hand avslutas behandlingen.

  Psykodynamisk terapi

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Panikångest samt ångest och oro
  • Depression och nedstämdhet
  • Stressrelaterade problem
  • Utmattning
  • Sömnproblem
  • Kriser och sorg
  • Svårigheter i sociala situationer och bristande självkänsla
  • Återkommande och påträngande tankar
  • Koncentrationssvårigheter

  Dina besök hos oss
  Du får träffa en psykolog eller kurator för bedömningssamtal. Målet med behandlingen kan vara att dina besvär ska minska, att du ska klara av att hantera vardagliga aktiviteter eller att du ska kunna uppskatta och njuta av ditt liv igen.

  Första besöket
  Under ditt första besök pratar vi om dina besvär och diskuterar hur de hindrar dig från att klara av din vardag. Vi frågar om dina förväntningar och förhoppningar och försöker att anpassa behandlingen så mycket som möjligt efter dem. Vid behov planeras fler besök in för en djupare bedömning.

  Följande besök
  Samtalen som följer handlar till stor del om att undersöka vad det är som orsakar dina problem och varför. Vi diskuterar aktuella situationer som påverkat dig och försöker tillsammans att sätta ord på de tankar och känslor du upplever eller undviker i samband med dem. När vi har en klar bild av dina tanke- och känsloprocesser, samt i vissa fall försvarsmekanismer, kan vi förstå hur de påverkar dig. Då kan vi påbörja arbetet med att förändra dem.

  När du har verktygen för att arbeta vidare på egen hand avslutas behandlingen.

  Välkommen att kontakta oss. Du kan alltid lämna meddelande på telefonsvararen, så ringer vi upp så snart vi kan.

  Telefontid vardagar kl. 7.00-17.00
  0304-68 01 07
 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vaccination mot TBE

  Fästingsäsongen är här. Under våren erbjuder vi särskilda drop-in-tider för vaccination mot TBE.

  Vi erbjuder drop-in följande datum:
  26 mars, 28 mars, 2 april, 4 april.

  Drop-in för påfyllnadsdoser:
  14 maj, 16 maj, 21 maj och 23 maj.
  Tid: kl. 15.00-17.00

  Övriga vaccin & priser:

  • Rådgivning 0 kr
  • Polio (ImovaxPolio) 310 kr
  • Stelkramp (Licenspreparat) 200 kr
  • Difteri (Difterivaccine SSI) 330 kr
  • Difteri, stelkramp, kikhosta och polio, grundvaccination barn (Tetravac) 290 kr
  • Difteri, stelkramp och kikhosta, påfyllnadsdos (DiTeKiBooster) 300 kr
  • Difteri, stelkramp, kikhosta och polio, påfyllnadsdos (Boostrix Polio) 390 kr
  • Gula febern (Stamaril) 390 kr
  • Tyfoidfeber (Typhim Vi) 280 kr
  • Japansk encefalit (Ixiaro) 1 040 kr
  • Meningokock A+C+W+Y (Menveo) 560 kr
  • Meningokock B (Bexsero) 1 120 kr
  • Vattkoppor (Varilrix)* 550 kr
  • Rabies (Rabipur) 660 kr
  • Hepatit A (Havrix 1,0 ml) 410 kr
  • Hepatit A (Havrix 0,5 ml) 360 kr
  • Hepatit A, vuxen (Vaqta 50 E) 410 kr
  • Hepatit A, barn (Vaqta 25 E) 360 kr
  • Hepatit B (Engerix-B) 300 kr
  • Hepatit B (HBVAXPRO 5 mikrogram) 300 kr
  • Hepatit B (HBVAXPRO 10 mikrogram) 290 kr
  • Hepatit A + B (Twinrix Vuxen) 510 kr
  • Hepatit A + B (Twinrix Pediatric) 410 kr
  • Hepatit A + B (Ambirix barn) 510 kr
  • Säsongsinfluensa (Vaxigrip) 180 kr
  • TBE (FSME-IMMUN Vuxen)  310 kr
  • TBE (FSME-IMMUN Junior)  300 kr
  • Tuberkulos (BCG-vaccin) 220 kr
  • Hemophilus influenza typ b (Act-HIB) 500 kr
  • Pneumokocker (Pneumovax) 380 kr
  • Pneumokocker (Prevenar 13) 680 kr
  • Mässling, röda hund och påssjuka (Priorix) 210 kr
  • Immunitetskontroll TBC (Tuberkulin PPD RT 23 SSI) 210 kr
  • Gammaglobulin (Beriglobin) 360 kr
  • Rotavirus (Rotarix) 700 kr
  • Rotavirus (RotaTec) 520 kr
  • Humant papillomvirus, HPV (Gardasil eller Cervarix) 980 kr
  • Bältros (Zostavax) 1 380 kr
  • Recept kolera 200 kr

  *Vi brukar först ta ett blodprov om du som vuxen ska vaccinera dig mot vattkoppor, eftersom det inte är helt ovanligt att du som barn haft vattkoppor utan att märka det. Blodprovet visar om du har haft sjukdomen tidigare.

  Övrigt

  • Myggnät, 2-mans 250 kr
  • Myggnät, 1-mans 230 kr
 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Hos oss kan du få hjälp med:

  • Telefonrådgivning
  • Hälsosamtal
  • Läkemedelsgenomgång
  • Inkontinens
  • Individuell vårdplanering med slutenvården och kommunen
  • Demensutredning
  • Samverkan med kommunens demenssköterska
  • Sjukgymnastik med gruppträning

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen att ringa oss på telefon utan tonval.

  Telefontid vardagar kl. 7.00-17.00
  0304-68 01 15

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn