Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Malin Mårin

Verksamhetschef

Sanna Bialek

Biträdande verksamhetschef

Joanna Johansson

Receptionist

Ingrid Abrahamsson

Receptionist

Anita Olsson

Receptionist

Ulrika Gustavsson

Medicinsk sekreterare

Maj Kristiansson

Medicinsk sekreterare

Linda Andersson

Administrativt stöd

Ingemar Lantz

Specialist i allmänmedicin

Halfdan Hilmarsson

Specialist i allmänmedicin

Torbjörn Collinder

Specialist i allmänmedicin/Medicinskt ansvarig läkare

Malin Mårin

ST-läkare, Verksamhetschef

Pierre Hybinette

Psykolog

Bert Kullholm

Kurator

Lena Sundell

Sjuksköterska

Mia Bäckström

Sjuksköterska

Ulrika Johansson

Sjuksköterska

Elin Brixe

Sjuksköterska

Johanna Einehag

Sjuksköterska

Elisabeth Klevland

Distriktssköterska

Charlotta Lindström

Distriktssköterska

Jill Torstensson

Distriktssköterska

Marie Larsson

Diabetessjuksköterska

Magnus Nadén

Demenssjuksköterska

Charlotte Karlberg

Hypertonisjuksköterska/Rehabkoordinator

Therese Eklund

Hypertonisjuksköterska/Vårdsamordnare

Eva Liljeqvist

Astma/KOL-sjuksköterska/Äldresjuksköterska

Christina Magnusson

Astma/KOL-sjuksköterska/Äldresjuksköterska

Nina Häggborn

Fotvårdsterapeut

Barbro Dahlborg

Undersköterska

Katarina Lindblom

Undersköterska

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn