Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Johan Ellegård

Verksamhetschef

Skicka e-post

Sanna Bialek

Biträdande verksamhetschef

Ulrika Gustavsson

Medicinsk sekreterare

Maj Kristiansson

Medicinsk sekreterare

Anna Bernhardsson

Medicinsk sekreterare

Joanna Johansson

Receptionist

Ingrid Abrahamsson

Receptionist

Anita Olsson

Receptionist

Linda Andersson

Administrativt stöd

Halfdan Hilmarsson

Specialist i allmänmedicin

Malin Mårin

ST-läkare, MAL

Reymar Dahlin

Specialist i allmänmedicin

Ellös Vårdcentral

Ulrika Wall

Specialistläkare

Abdul Latif Chaudhary

Legitimerad läkare

Mohamed Hashi

Legitimerad läkare

Ellös Vårdcentral

Pierre Hybbinette

Psykolog

Berth Kullholm

Kurator

Lena Sundell

Sjuksköterska

Ulrika Johansson

Sjuksköterska

Elin Brixe

Sjuksköterska/Vårdsamordnare

Camilla Fagerberg

Sjuksköterska

Camilla Andersen

Sjuksköterska

Charlotta Lindström

Distriktssköterska

Karin Ivarsson

Distriktssköterska

Hanna Bergqvist

Diabetessjuksköterska

Magnus Nadén

Demenssjuksköterska

Charlotte Karlberg

Hypertonisjuksköterska/Rehabkoordinator

Eva Liljeqvist

Astma/KOL-sjuksköterska/Äldresjuksköterska

Christina Magnusson

Astma/KOL-sjuksköterska/Äldresjuksköterska

Theres Johansson

Äldresjuksköterska

Nina Häggbom

Fotvårdsterapeut

Barbro Dahlborg

Undersköterska

Katarina Boqvist

Undersköterska/Receptionist