BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marie Höijer Støvind

Verksamhetschef

Katarina Inselberg

BVC-sjuksköterska

Julia Dahlqvist

BVC-sjuksköterska

Åsa-Hanna Brandt

BVC-sjuksköterska