Patientmöte på företagshälsan. Patientmöte på företagshälsan.

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågor vi får. 

 • Om företagshälsa

 • Vad är företagshälsovård?

  Företagshälsovård innebär att oberoende experter inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering undersöker hälsan hos och behandlar personal i en organisation. En stor del av uppdraget handlar om att förebygga och upptäcka hälsorisker på arbetsplatser. Företagshälsovården arbetar även med att identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

 • Varför är det bra att samarbeta med en företagshälsovård?

  Alla arbetsgivare skall ha ett system för att:

  • planera,
  • leda,
  • genomföra,
  • följa upp och
  • revidera arbetsmiljöarbetet

  Arbetsgivaren har ett ansvar att organisera ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För det ska det finnas mål, ansvarsfördelning och rutiner för arbete med anpassning och rehabilitering. I det arbetet fungerar vi i företagshälsovården som ett bollplank.

   

 • Vad räknas som en arbetsmiljöfråga?

  Arbetsmiljö är allt som omger oss på jobbet - huset, rummet, stolen, svarven, mattan, telefonen, svetsen, datorn, lamporna och fläkten liksom ljuset, luften och ljudet. Arbetsmiljö är även människorna omkring oss - arbetskamrater, chefer och kunder.  Det är också hur arbetsuppgifterna utförs, om det råder balans mellan uppgifter och resurser, hur arbetet är organiserat, vilka rutiner vi har, om vi kan påverka eller styra vårt arbete och om vi känner att vi gör ett viktigt jobb och att vi får uppskattning för det.

 • Får vi en egen kontaktperson hos er på företagshälsan?

  Ja, till varje kundföretag har vi en ansvarig företagssköterska som arbetar med just er som organisation. Den kundansvariga företagssköterskan samordnar våra specialisters verksamhet och koordinerar eventuella behandlingar och utbildningar.