kvinna vid skrivbord kvinna vid skrivbord

Våra utbildningar

Här hittar du ett axplock av de utbildningar vi erbjuder. Vi har utbildningar som rör allt inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap. 

Hitta din utbildning här

Händer skriver på tangentbord

Kommande utbildningar

Just nu har vi tyvärr inga kommande utbildningar planerade.

bild på ormbunge

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi är varandras arbetsmiljö

 • Information om den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för personalens välmående och produktivitet
 • Arbete och övningar kring kommunikation, jargong och beteende
 • Arbete och övningar kring normer i grupper
 • Träning i feedback
bild på en stol på en gräsmatta

Ergonomiutbildningar

 • Inventering av aktuella ergonomiska risker i verksamheten.
 • Genomgång av led- och muskelkunskap
 • Arbetsplatsens arbetsställningar, arbetsrörelser, lyft, ensidigt upprepat arbete och skjuta/dra-arbete.
 • Stresskunskap – stress som försvårande faktor vid fysiska belastningar
 • Livsstilens betydelse för att klara fysiskt arbete
 • Samtliga moment kommer att anpassas utifrån inventeringen på arbetsplatsen och arbetsgivarens fysiska arbetsmiljörisker.
bild på fötter som går stressat på stan

Krishantering

 • Vad är en kris?
 • Hur människor i kris reagerar. Tidiga och sena reaktioner.
 • Hur man kan bemöta en person i kris.
 • Vilka råd man kan ge till krisdrabbade.
 • Hur man följer upp och bedömer vilka drabbade som är i behov av ytterligare insatser.
 • Kort om ledarskap i krissituationer.
 • Övning/diskussion om hur man praktiskt stöttar en krisdrabbad

HLR - hjärt-lungräddning

Målet med HLR-utbildningen är bland annat:

Lära sig identifiera ett hjärtstopp. Utföra HLR med god kvalitet.Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge. Känna sig motiverad att vid ett hjärtstopp starta HLR.

Utbildningstillfällena innehåller både teori och praktisk träning.

Äpplen med vattendroppr på

Levnadsvanor och hälsa

Vi kan erbjuda föreläsningar och utbildningar samt skräddarsy det som är relevant för just din arbetsplats. Exempel på utbildningar som är kopplat till levnadsvanor är:

 • Sömn, sömnskola
 • Fysisk aktivitet
 • Kost
 • Vad bör man tänka på vid skiftarbete?