Fysioterapeut undersöker knä. Fysioterapeut undersöker knä.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig rehabilitering av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

 • Rehabilitering vid muskel- och ledbesvär

 • Hjälpmedel

 • Handrehabilitering

 • Samtal om fysisk aktivitet

 • Stresshantering

 • Akupunktur och dry needling

 • Behandling av idrottsskador

 • Bostadsanpassning

 • Hälsosamtal om fysisk aktivitet

 • Ortopedisk manuell terapi (OMT/OMI/FMT)

 • ReDo - vardagsrevidering

 • Rehabilitering i hemmet

 • Stötvågsbehandling

 • Tejpning

 • TENS

 • Träning

 • Gruppbehandling

 • Produkter

 • Boka nybesök arbetsterapi och fysioterapi