Fysioterapeut undersöker knä. Fysioterapeut undersöker knä.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig rehabilitering av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

 • Rehabilitering vid muskel- och ledbesvär

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

 • Hjälpmedel

  Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva någon form av hjälpmedel. Om vår behovsbedömning visar att du behöver hjälpmedel kan du i regel få dem förskrivna av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vissa arbetsterapeuter har även möjlighet att komma hem till dig för att undersöka vilken typ av hjälpmedel som passar dig. Om du är anhörig eller närstående erbjuder vi också handledning i förflyttning eller hantering av hjälpmedel.

 • Handrehabilitering

  Om du har besvär som rör smärta, domningar eller nedsatt styrka och rörlighet i fingrar, händer eller underarmar kan du få hjälp med handrehabilitering hos oss. Beroende på besvär och behov får du hjälp med fortsatt behandling eller stöd att träna hemma själv. 

  Vid vissa typer av besvär kan du behöva ett stöd eller en skena för handleden eller ett finger, dessa kallas för ortoser. Om du är i behov av en ortos hjälper vi dig med utprovning.

 • Samtal om fysisk aktivitet

  Genom att vara fysiskt aktiv kan du förebygga och behandla många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd. Om du bokar ett hälsosamtal hos oss hjälper vi dig att hitta en motionsform som passar dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får då i samråd med oss välja en aktivitet och aktivitetsnivå som är lämplig för dig. Uppföljning erbjuds löpande.

 • Stresshantering

  Stress är i viss mån en del av livet, det är normalt att bli stressad ibland. Men att vara stressad under en längre period kan göra att kroppen tar skada. Det är därför viktigt med vila och återhämtning. Om du ofta upplever stress eller känner dig utmattad och till exempel får sömnproblem, ångest eller huvudvärk kan vi hjälpa dig.

 • Akupunktur och dry needling

  Vi utför västerländsk akupunktur som är en vidareutveckling av traditionell kinesisk akupunktur. Det är inte kartlagt exakt vad som händer i kroppen vid akupunktur, men många studier har visat att västerländsk akupunktur kan vara en effektiv metod för att lindra smärta.

  Akupunktur kan till exempel användas vid:

  • Smärta i ländryggen, nacken eller skuldrorna
  • Tennisarmbåge
  • Knäartros

  Att få akupunktur kan kännas på olika sätt. Det kan till exempel kännas pirrande, tryckande, värmande eller kylande. Det kan också göra lite ont eller kännas avdomnat i området där nålarna sätts.

  Dry needling
  Dry needling är en behandlingsform med akupunkturnålar. Namnet "dry-needling" kommer av att nålar sticks men det tillsätts inga läkemedel utan det är själva det torra sticket som ger behandlingseffekten.

  Vanligast behandlingsmålet är att ömmande punkter i musklerna, så kallade "triggerpunkter" behandlas. Nålarna sticks då in i punkten upprepade gånger tills en tydlig avslappning sker. Trots att nålar används så skiljer sig behandlingen från akupunktur och har inte samma verkningsmekanismer som traditionell akupunktur.

  Vanliga tillstånd som behandlas med dry-needling kan vara:

  • Smärtor i vadmuskulaturen
  • Axelsmärtor
  • Rygg- och nackbesvär

  Kompletterande behandlingar
  Beroende på vilka besvär du har kan det vara aktuellt att komplettera akupunktur eller dry needling med andra behandlingar, till exempel träning.

 • Behandling av idrottsskador

  Vid nytillkomna ortopediska skador och idrottsrelaterade problem får du snabb bedömning av våra fysioterapeuter.

  Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Stukad fot
  • Skadat ledband
  • Inflammerad sena
  • Tennisarmbåge
  • Löparknä / hopparknä
  • Hälsporre
  • Benhinneinflammation
  • Hälseneinflammation
  • Axelproblem

  Kontakta oss för rådgivning och information om hur vi kan hjälpa just dig. 

 • Bostadsanpassning

  Om du har svårt att klara av att göra vardagliga aktiviteter i ditt hem kan du ibland behöva en bostadsanpassning. En arbetsterapeut kan då hjälpa till med utredning och intyg samt fylla i ansökan för bostadsanpassning.

  Det är kommunen som beslutar om du ska få bidrag till bostadsanpassning.

  En bostadsanpassning kan till exempel innebära att:

  • Ta bort trösklar
  • Byta ut badkar mot dusch
  • Ordna en ramp vid entrén

  Vid behov kommer arbetsterapeuten hem till dig för att göra en bedömning av vilken hjälp du behöver. Kontakta oss gärna om du vill boka en tid för rådgivning,

 • Hälsosamtal om fysisk aktivitet

  Behöver du stöd för att komma igång att motionera? Vi kan hjälpa dig att hitta ett träningsalternativ som passar dig.

  Genom att vara fysiskt aktiv kan du förebygga och behandla många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd. Om du bokar ett hälsosamtal hos oss hjälper vi dig att hitta en motionsform som passar just dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får då i samråd med oss välja en aktivitet och aktivitetsnivå som är lämplig för dig. Uppföljning erbjuds löpande.

  Kontakta oss om du vill veta mer eller vill boka in ett hälsosamtal.

 • Ortopedisk manuell terapi (OMT/OMI/FMT)

  Behandlingen används för att förebygga och lindra smärta och besvär i nacke, rygg, leder och muskler.

  Denna behandling kan vara aktuell för dig med smärta i:

  • Leder
  • Nacke
  • Rygg
  • Armar
  • Ben

  Om metoden
  Metoden ortopedisk manuell terapi handlar om att se kroppen utifrån ett helhetsperspektiv, där både fysiska och psykosociala faktorer vägs in. Behandlingen lämpar sig för både akuta och långvariga besvär

  Målet är att lindra dina smärtor och att förebygga att besvären kommer tillbaka.

  Ditt besök hos oss
  När du kommer till oss börjar fysioterapeuten med att göra en bedömning och undersökning av dina besvär. Fysioterapeuten tittar på dina muskler, leder och nerver, samt din hållning. Därefter utformar ni tillsammans ett individuellt anpassat behandlingsprogram utifrån dina behov, som till exempel avspänning, tejpning eller styrketräning. Tanken är att du ska få en ökad kunskap om uppkomsten till besvären så att du på bästa sätt ska kunna kontrollera och förhindra återfall på egen hand. 

 • ReDo - vardagsrevidering

  Kursen vänder sig till dig som upplever ohälsa på grund av stress och som påverkar dig och de aktiviteter du vill kunna utföra i vardagen. Tillsammans med arbetsterapeut görs först en bedömning om gruppen är lämplig för dig.

  Kursen består av tio tillfällen samt uppföljning. Det första tillfället är individuellt och därefter sker nio tillfällen i grupp. Vid dessa tillfällen får du redskap för att analysera din vardag och hjälp att se samband mellan aktiviteter och hälsa.

  Kursen innehåller miniseminarier,  kreativa övningar, hemuppgifter och diskussioner. Tillsammans samtalar vi kring vad vi gör i vår vardag. Målet är att du efter kursen ska ha påbörjat en förändring till ett bättre vardagsliv.

  Kontakta oss för mer information om kurstillfällen och anmälan och kostnad. Högkostnadsskydd gäller.

 • Rehabilitering i hemmet

  Om du har skrivits ut från sjukhuset och är i behov av fortsatt rehabilitering är du välkommen att vända dig till oss. Vårt hemrehabteam består av sjukgymnast och arbetsterapeut.

  Rehabilitering i hemmet erbjuds dig som bedöms ha bättre möjlighet att uppnå målen för din rehabilitering genom insatser i hemmet än på mottagningen.

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Träning och aktiviteter i vardaglig miljö
  • Strategier/alternativa sätt att utföra aktiviteter
  • Råd om ergonomi i vardagen
  • Fallprevention
  • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • Intyg för bostadsanpassning
  • Kostrådgivning hos dietist

  Våra besök hos dig
  Tillsammans ser vi över din situation och vi tar gemensamt fram en individuell plan för din återhämtning. Rehabiliteringen kan till exempel innebära träning av rörelseförmåga och balans. Vi tränar i vardagliga situationer i och kring din bostad. Behöver du hjälpmedel eller bostadsanpassning ser vi tillsammans över ditt behov.

  Målet är att få din vardag att fungera på bästa sätt trots den sjukdom eller skada du drabbats av.

 • Stötvågsbehandling

  Stötvågsbehandling, eller tryckvågsbehandling, är en behandlingsmetod för skador i muskler och senor.

  Stötvågsbehandling kan prövas vid:

  • Hälsporre
  • Hälseneinflammation
  • Golfarmbåge
  • Tennisarmbåge
  • Löparknä
  • Hopparknä
  • Axelproblem
  • Benhinneinflammation

  Så går behandlingen till
  Stötvågsbehandling görs med hjälp av tryckvågor och justeras efter dina besvär. En behandling omfattar vanligtvis tre till sex behandlingstillfällen med cirka en veckas mellanrum. Ett behandlingstillfälle brukar ta ungefär fem till tio minuter.

 • Tejpning

  Vid vissa typer av skador som stukningar och senbesvär kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten använda sporttejp eller kinesiotejp som behandling. Att tejpa det skadade området ger avlastning och hjälper dig att röra kroppen på rätt sätt. 

  Tejpning kan till exempel användas vid skador i:

  • Axel
  • Nacke 
  • Armbåge
  • Handled
  • Ländrygg
  • Höft
  • Lår
  • Knä
  • Benhinna
  • Vadmuskel
  • Fotled
  • Hälsena
 • TENS

  TENS är en apparat som skickar ut små elektriska strömmar som stimulerar nerver under huden. Detta gör att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras och dämpar smärtan tillfälligt.

  TENS kan till exempel användas vid:

  • Värk i muskler, rygg, nacke eller skuldra
  • Artros

  Om du har pacemaker kan det vara olämpligt att få behandling med TENS, därför är det viktigt att du berättar för oss om du har pacemaker.

 • Träning

  Vilken typ av träning som passar dig beror på dina besvär och dina förutsättningar. Det kan handla om att göra specifika rörelser för att öka rörligheten i en led, bygga upp styrkan i en viss muskel eller förbättra din balans. Det kan också handla om att komma igång med lätt träning för att bli allmänt starkare och få bättre kondition. Tränar du redan mycket kan du istället behöva hjälp med specifika övningar efter en skada eller felbelastning.

  Vi hjälper också till med träning innan och efter operationer, samt rehabilitering och träning vid neurologiska skador och sjukdomar, till exempel stroke, hjärnblödning, hjärnskador, Parkinsons sjukdom och MS.

 • Gruppbehandling

  Vi erbjuder olika typer av behandlingar i grupp. Gruppbehandlingarna kan till exempel bestå av föreläsningar och samtal eller olika typer av träning.

  För att delta i en gruppbehandling behöver du först göra ett besök hos sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

  Våra aktuella grupper:

  • Artrosskola
  • Medicinsk yoga
  • ReDo - vardagsrevidering
  • Stresshantering
  • Träna med diabetes
  • Träna med KOL

  Priset för att delta i en gruppbehandling är 50 kr. Priset för individuellt besök är 80 kr. Ingår i högkostnadsskyddet.

 • Produkter

  Våra produkter är noggrant utvalda av våra leg. fysioterapeuter / sjukgymnaster för att underlätta din rehabilitering och stödja dig att komma tillbaka till ett aktivare liv.

  Gummiband
  Används för alla former av muskelträning oavsett skada eller besvär. Gummibanden finns i färgerna röd, grön och blå som varierar i hårdhetsgrad. Motståndet ökar gradvis med 25% per band, där röd har lättast motstånd och blå svårast. 
  Pris: 70 kr

  Kinesiotejp
  Är en elastisk tejp som bl.a. används för att att stabilisera en led och öka muskelfunktionen. Tejpen används ofta av idrottare eftersom den elastiska förmågan gör det möjligt att röra sig obehindrat. Finns i olika färger.
  Pris: 160 kr

  Ländryggsrulle
  Är ett ryggstöd för patienter som har ont i ryggen. Stödet ger ett stabilt och ergonomiskt stöd för ländryggen i sittande positioner, såsom vid bilkörning eller soffsittande.

  Pris: 330 kr

  Ländryggsrulle mini
  Är ett ryggstöd för patienter som har ont i ryggen. Stödet ger ett stabilt och ergonomiskt stöd för ländryggen i sittande positioner, såsom vid bilkörning eller soffsittande.

  Pris: 275 kr

  Sussydrag
  Sussydrag är ett en icke elastisk draglina som används för att förbättra rörligheten i till exempel armar, axlar, nacke. Monteras på dörren enligt medföljande anvisning.
  Pris: 200 kr