Invaliditetsintyg – patientinformation

Nu erbjuder vi på Capio läkarhus Stenungsund invaliditetsintyg

Inom Capio Läkarhus kan vi hjälpa till med invaliditetsintyg via vår Företagshälsa. Det spelar ingen roll om du är listad hos oss eller inte. 

Nedan följer lite information om hur du ska gå till väga och vad du bör veta. 

• Det ska finnas en begäran från ditt försäkringsbolag samt eventuella handlingar som ditt försäkringsbolag önskar få ifyllt. 

• Vi vill veta var du vårdades i samband med skadans inträffande, vilket sjukhus eller vårdcentral samt om du genomgick en röntgen och i så fall var.

Begäran om intyg från ditt försäkringsbolag, journalkopior från samtliga vårdcentraler/sjukhus där du tidigare är/varit vårdad och som du själv inhämtar från respektive enhet samt bifogad blankett ska sedan lämnas i receptionen på Capio Läkarhus Stenungsund eller skickas till:

Capio Läkarhus Stenungsund

ATT: Maria Alfjärd

Strandvägen 23 D

444 31 Stenungsund

Du kommer sedan att bli kallad till vår Företagshälsa. 

Om du har frågor är du välkommen att ringa direkt till vårdadministratör Maria på Företagshälsan inom Capio Läkarhus Stenungsund,Tel 0303-390177