Vaccin och priser

Världskarta

Nu vaccinerar vi på Capio Företagshälsovård Stenungsund. Boka tid på telefonnummer 0303-37 37 90.

Prislista

Nedan ser du vilka vaccin vi har och dess priser.

Vaccin Pris
Rådgivning 0 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio (Boostrix Polio) 555 kr
Difteristelkramp, kikhosta (Boostrix) 365 kr
Gula febern 560 kr
Hepatit A, (Vaqta barn)
515 kr
Hepatit A, (Havrix barn) 500 kr
Hepatit A, (Havrix vuxen) 515 kr
Hepatit B (Engerix) 530 kr
Hepatit A+B (Twinrix barn) 670 kr
Hepatit A+B (Twinrix vuxen) 670 kr
Japansk Encephalit (Ixiaro) 1505 kr
Pneumokocker, lunginflammation (Pneumovax)  505 kr
Pneumokocker, (Prevenar) 1000 kr
Säsongsinfluensa (Vaxigrip) 305 kr
TBE (barn) 445 kr
TBE (vuxen) 445 kr
Tyfoidfeber (Typhim) 395 kr
Meningokocker (Menveo) 725 kr
Mässling , Påssjuka & Röda hund (Priorix) 340 kr
Dukoral 515 kr 2 st
Dukoral 375 kr 1 st
Vivotif (Tyfoiffeber) 410 kr
Receptförskrivning (inkl Rådgivnin tex Malariaprofylax) 450 kr

De vaccin som vi fortsättningsvis kan erbjuda på vår vårdcentral är: Boostrix Polio (mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio), Boostrix (mot difteri, stelkramp och kikhosta), Engerix (mot Hepatit B), Pneumovax (mot Pneumokocker och lunginflamation), Prevenar (mot Pneumokocker), Vaxigrip (mot säsongsinfluensa).

Innehållsansvarig för denna sida:

Jonathan Annerud
ST-läkare
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Stenungsund.