Så mycket kostar ditt besök

Våra patientavgifter. Man som betalar med kort.

Här finner du våra patientavgifter. Vi följer de patientavgifter som Västra Götalandsregionen har satt upp.

Avgiftsfritt för barn och äldre

Barn och unga till och med 19 år samt patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppenvård (fr.o.m. 1 januari 2017).

Våra priser

Priserna i listan nedan gäller för alla våra vårdcentraler i Västra Götaland. Tänk på att denna vårdenhet kanske inte har alla mottagningar som står i prislistan.

Observera att det är olika avgifter som gäller beroende på om du besöker den mottagning du är listad på eller om du besöker en annan mottagning.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 100 kr. Högkostnadsskyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får sjukvårdande behandling som kan ges av till exempel distriktssköterska, sjukgymnast eller psykolog. 

Besök Pris i SEK
Läkarbesök - vald vårdcentral 100
Läkarbesök - annan vårdcentral 300
Sjuksköterska, specialistsköterska och distriktssköterska - vald vårdcentral 50
Sjuksköterska, specialistsköterska och distriktssköterska - annan vårdcentral 100
Kurator, psykolog - vald vårdcentral 50
Kurator, psykolog - annan vårdcentral 100
Provtagning som inte sker samma dag - vald vårdcentral 50
Provtagning som inte sker samma dag - annan vårdcentral 100
Sjukgymnast, arbetsterapeut 100
Hembesökstillägg 100
Mödravård, barnhälsovård 0
Gynekologisk cellprovtagning 0
Jourbesök kväll/helg - olistade och ej samverkansavtal
300
Jourbesök kväll/helg - listad med samverkansavtal 100
Receptförskrivning per telefon, brev eller mail 0


Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland på 1177.se
.

Återbud / uteblivet besök

Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före ett bokat besök, eller helt uteblir, får du betala en avgift.

Vaccinationspriser

Våra vaccinationspriser presenteras i en separat lista. Du finner dem via länken nedan.

Vaccin och priser.