Äldremottagning

Äldremottagning. Sköterska pratar med äldre man.

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till vår äldremottagning.

På äldremottagningen kan vi ge dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner och individuell vårdplanering. Vi kan också hjälpa dig att arbeta förebyggande genom att se över motion och kost.

På äldremottagningen har vi en sjuksköterska som koordinerar dina besök och svarar på dina telefonsamtal. Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal. Vid behov hänvisar vi sedan till våra andra specialister på mottagningen.

Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

Vårt mål: Förbättrad livskvalitet för dig!

Hos oss kan du få hjälp med:

  • Telefonrådgivning
  • Hälsosamtal
  • Läkemedelsgenomgång
  • Inkontinens
  • Individuell vårdplanering med slutenvården och kommunen
  • Demensutredning
  • Samverkan med kommunens demenssköterska
  • Sjukgymnastik med gruppträning

Innehållsansvarig för denna sida:

Jonathan Annerud
ST-läkare
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Stenungsund.