BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marlene Midtvedt

Verksamhetschef

Skicka e-post

Mia

Specialist i allmänmedicin/BVC- och skolläkare

Emma

Distriktssköterska med BVC-kompetens

Ulrika

Sjuksköterska