Fysioterapeut undersöker knä. Fysioterapeut undersöker knä.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig rehabilitering av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

 • Akupunktur och dry needling

  Vi utför västerländsk akupunktur som är en vidareutveckling av traditionell kinesisk akupunktur. Det är inte kartlagt exakt vad som händer i kroppen vid akupunktur, men många studier har visat att västerländsk akupunktur kan vara en effektiv metod för att lindra smärta.

  Akupunktur kan till exempel användas vid:

  • Smärta i ländryggen, nacken eller skuldrorna
  • Tennisarmbåge
  • Knäartros

  Att få akupunktur kan kännas på olika sätt. Det kan till exempel kännas pirrande, tryckande, värmande eller kylande. Det kan också göra lite ont eller kännas avdomnat i området där nålarna sätts.

 • Rehabilitering vid muskel- och ledbesvär

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

 • Bostadsanpassning

  Om du har svårt att klara av att göra vardagliga aktiviteter i ditt hem kan du ibland behöva en bostadsanpassning. En arbetsterapeut kan då hjälpa till med utredning och intyg samt fylla i ansökan för bostadsanpassning.

  Det är kommunen som beslutar om du ska få bidrag till bostadsanpassning.

  En bostadsanpassning kan till exempel innebära att:

  • Ta bort trösklar
  • Byta ut badkar mot dusch
  • Ordna en ramp vid entrén

  Vid behov kommer arbetsterapeuten hem till dig för att göra en bedömning av vilken hjälp du behöver. Kontakta oss gärna om du vill boka en tid för rådgivning,

 • Gruppbehandling

  Vi erbjuder olika typer av behandlingar i grupp. Gruppbehandlingarna kan till exempel bestå av föreläsningar och samtal eller olika typer av träning.

  Att delta i en gruppbehandling kan vara ett bra tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med andra personer som har liknande besvär.

  Smärtskola

  Kursen är till för dig som lever med långvarig smärta eller fibromyalgi. Den omfattar fyra träffar med föreläsningar och möjligheten att testa olika typer av praktisk träning och avspänningsövningar. Målsättningen är att du ska lära dig mer om de verktyg som finns för att hantera din vardag på bästa sätt.

  Teoriavsnitt:

  • Kursdag 1 Introduktion/smärta
  • Kursdag 2 Fysisk aktivitet
  • Kursdag 3 Vardagsbalans
  • Kursdag 4 Ökad kontroll – ökad tilltro

  Åtta veckors träning ingår som valbar fortsättning, där du själv väljer typ av träning utifrån vårt utbud.

  Pris: 80 kr per tillfälle (frikort gäller)

  Artrosskola

  Du som har artros har möjlighet att delta i vår artrosskola. Syftet med artrosskolan är att du ska få mer kunskap om dina besvär och hur du kan träna för att må bättre.

  Artrosskolan börjar med tre föreläsningar. Efter det påbörjas en träningsperiod på sex veckor då du får ett individuellt anpassat träningsprogram. Du kan välja att träna i vårt gym två gånger per vecka eller träna hemma.

  Artrosskolan ges enligt konceptet BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros)

 • Hjälpmedel

  Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva någon form av hjälpmedel. Om vår behovsbedömning visar att du behöver hjälpmedel kan du i regel få dem förskrivna av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vissa arbetsterapeuter har även möjlighet att komma hem till dig för att undersöka vilken typ av hjälpmedel som passar dig. Om du är anhörig eller närstående erbjuder vi också handledning i förflyttning eller hantering av hjälpmedel.

 • Samtal om fysisk aktivitet

  Genom att vara fysiskt aktiv kan du förebygga och behandla många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd. Om du bokar ett hälsosamtal hos oss hjälper vi dig att hitta en motionsform som passar dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får då i samråd med oss välja en aktivitet och aktivitetsnivå som är lämplig för dig. Uppföljning erbjuds löpande.

 • McKenzie-metoden

  Denna behandling används vid problem i nacke, rygg, leder och muskler, både för att linda och förebygga nya besvär.

  Denna behandling kan vara aktuell för dig med besvär i:

  • Nacke
  • Rygg (eller vid nervpåverkan från ryggraden, till exempel ischias)
  • Leder

  Om metoden

  Första steget i McKenzie-metoden är en grundlig genomgång av dina besvär i nacke, rygg, leder och muskler. Målet är att lindra smärtor och förebygga återkommande besvär. Tanken är att du efter behandlingen hos oss ska ha de verktyg du behöver och själv kunna utöva regelbundna övningar i vardagen.

  Metoden är effektiv vid rygg- och nackbesvär relaterade till exempelvis dålig hållning, diskproblematik eller ärrbildning i muskler. 

  Ditt besök hos oss

  När du kommer till oss på rehab gör fysioterapeuten en grundlig undersökning enligt McKenzies metod. Fysioterapeuten utgår då från ett standardformulär och antecknar status på diskarnas funktion samt muskler och leder. Efter denna undersökning gör fysioterapeuten en samlad bedömning av dina problemområden. Därefter upprättas ett schema med lämpliga övningar som du får i uppdrag att göra hemma. Tanken är att du gör övningarna regelbundet, ofta varje dag, utifrån ditt personligt anpassade schema. 

   

  Uppföljning av ditt besök

  Ett par dagar efter ditt besök får du vanligtvis ett telefonsamtal där fysioterapeuten följer upp hur det gått med dina övningar. Ibland får du göra 1-2 återbesök efter din första behandling. Viktigt för oss är att du känner dig trygg med alla övningar och vet hur du utför dem för att uppnå bästa möjliga resultat av din träning. 

 • Ortopedisk manuell terapi (OMT)

  Behandlingen används för att förebygga och lindra smärta och besvär i nacke, rygg, leder och muskler.

  Denna behandling kan vara aktuell för dig med smärta i:

  • Leder
  • Nacke
  • Rygg
  • Armar
  • Ben
  • Om metoden

  Metoden ortopedisk manuell terapi handlar om att se kroppen utifrån ett helhetsperspektiv, där både fysiska och psykosociala faktorer vägs in. Behandlingen lämpar sig för både akuta och långvariga besvär

  Målet är att lindra dina smärtor och att förebygga att besvären kommer tillbaka.

  Ditt besök hos oss

  När du kommer till oss börjar fysioterapeuten med att göra en bedömning och undersökning av dina besvär. Fysioterapeuten tittar på dina muskler, leder och nerver, samt din hållning. Därefter utformar ni tillsammans ett individuellt anpassat behandlingsprogram utifrån dina behov, som till exempel avspänning, tejpning eller styrketräning. Tanken är att du ska få en ökad kunskap om uppkomsten till besvären så att du på bästa sätt ska kunna kontrollera och förhindra återfall på egen hand. 

 • Rehabilitering i hemmet

  Om du har skrivits ut från sjukhuset och är i behov av fortsatt rehabilitering är du välkommen att vända dig till oss. Vårt hemrehabteam består av sjukgymnast och arbetsterapeut.

  Rehabilitering i hemmet erbjuds dig som bedöms ha bättre möjlighet att uppnå målen för din rehabilitering genom insatser i hemmet än på mottagningen.

   

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Träning och aktiviteter i vardaglig miljö
  • Strategier/alternativa sätt att utföra aktiviteter
  • Råd om ergonomi i vardagen
  • Fallprevention
  • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • Intyg för bostadsanpassning

  Våra besök hos dig

  Tillsammans ser vi över din situation och vi tar gemensamt fram en individuell plan för din återhämtning. Rehabiliteringen kan till exempel innebära träning av rörelseförmåga och balans. Vi tränar i vardagliga situationer i och kring din bostad. Behöver du hjälpmedel eller bostadsanpassning ser vi tillsammans över ditt behov.

  Målet är att få din vardag att fungera på bästa sätt trots den sjukdom eller skada du drabbats av.

 • Stresshantering

  Stress är i viss mån en del av livet, det är normalt att bli stressad ibland. Men att vara stressad under en längre period kan göra att kroppen tar skada. Det är därför viktigt med vila och återhämtning. Om du ofta upplever stress eller känner dig utmattad och till exempel får sömnproblem, ångest eller huvudvärk kan vi hjälpa dig.

 • Tejpning

  Vid vissa typer av skador som stukningar och senbesvär kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten använda sporttejp eller kinesiotejp som behandling. Att tejpa det skadade området ger avlastning och hjälper dig att röra kroppen på rätt sätt. 

  Tejpning kan till exempel användas vid skador i:

  • Axel
  • Nacke 
  • Armbåge
  • Handled
  • Ländrygg
  • Höft
  • Lår
  • Knä
  • Benhinna
  • Vadmuskel
  • Fotled
  • Hälsena
 • TENS

  TENS är en apparat som skickar ut små elektriska strömmar som stimulerar nerver under huden. Detta gör att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras och dämpar smärtan tillfälligt.

  TENS kan till exempel användas vid:

  • Värk i muskler, rygg, nacke eller skuldra
  • Artros

  Om du har pacemaker kan det vara olämpligt att få behandling med TENS, därför är det viktigt att du berättar för oss om du har pacemaker.

 • Träning

  Vilken typ av träning som passar dig beror på dina besvär och dina förutsättningar. Det kan handla om att göra specifika rörelser för att öka rörligheten i en led, bygga upp styrkan i en viss muskel eller förbättra din balans. Det kan också handla om att komma igång med lätt träning för att bli allmänt starkare och få bättre kondition. Tränar du redan mycket kan du istället behöva hjälp med specifika övningar efter en skada eller felbelastning.

  Vi hjälper också till med träning innan och efter operationer, samt rehabilitering och träning vid neurologiska skador och sjukdomar, till exempel stroke, hjärnblödning, hjärnskador, Parkinsons sjukdom och MS.

  Träna i vårt gym
  Som patient hos oss har du möjlighet att träna i vårt gym. Det kan till exempel vara aktuellt för dig som behöver förebygga eller rehabilitera en skada, komma igång att träna eller gå ner i vikt.