Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marlene Midtvedt

Verksamhetschef

Skicka e-post

Jennie

Medicinsk sekreterare

Liza

Medicinsk sekreterare

Hassan

Receptionist

Sidsel

Receptionist/Undersköterska

Per

Specialist i allmänmedicin/MAL

Mia

Specialist i allmänmedicin

Sara

Specialist i allmänmedicin

Anne Mette

ST-läkare

Joar

ST-läkare

Marielle

ST-läkare

Anders

Underläkare

Henning

AT-läkare

EvaLottie

Leg. psykoterapeut

Fia

Leg. psykolog

Susanne

Leg. hälso- och sjukvårdskurator

Emma

Distriktssköterska/BVC-sjuksköterska

Britt-Louice

Distriktssköterska

Marlene

Distriktssköterska

Inger

Specialistsjuksköterska

Elin A

Sjuksköterska

Elin H

Sjuksköterska

Moa

Sjuksköterska

Ulrika

Sjuksköterska

Veronica

Sjuksköterska

Ylva

Sjuksköterska

Gina

Undersköterska

Lisa

Undersköterska

My

Undersköterska

Eva S

Biomedicinsk analytiker

Gun-Britt

Dietist

Eva S Å

Rehabkoordinator