Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marlene Midtvedt

Verksamhetschef

Marlene.Midtvedt@capio.se

Ylva Hagsköld

Biträdande verksamhetschef

Jennie

Medicinsk sekreterare

Liza

Medicinsk sekreterare

Hassan

Receptionist/Administratör

Sidsel

Receptionist/Undersköterska

Mia

Specialist i allmänmedicin

Per

Specialist i allmänmedicin/MAL

Sara

Specialist i allmänmedicin

Anne Mette

ST-läkare

Joar

ST-läkare

Marielle

ST-läkare

Anders

Leg. läkare

Vakant

AT-läkare

Malin

Leg. psykolog

Susanne

Leg. hälso- och sjukvårdskurator

Britt-Louice

Distriktssköterska

Emma

Distriktssköterska/BVC-sjuksköterska

Marlene

Distriktssköterska

Inger

Specialistsjuksköterska

Breisy

Sjuksköterska/BVC-sjuksköterska

Elin A

Sjuksköterska

Elin H

Sjuksköterska

Moa

Sjuksköterska

Ulrika

Sjuksköterska/BVC-sjuksköterska

Veronica

Sjuksköterska

Ylva

Sjuksköterska

Gina

Undersköterska

Lisa

Undersköterska

My

Undersköterska

Gun-Britt

Dietist

Eva

Rehabkoordinator