BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Karin Olsson

Verksamhetschef

almo.lakarhus@capio.se

Maria Olausson

BVC-sjuksköterska/Distriktssköterska

Therese Larsson

BVC-sjuksköterska/Distriktssköterska

Ann-Christin Hedrén

BVC-sjuksköterska/Distriktssköterska