Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Karin Olsson

Verksamhetschef

karin.olsson4@capio.se

Cajsa Emilsson

Fysioterapeut

Gustav Lundborg

Fysioterapeut

Petra Nilsson

Arbetsterapeut

Sebastian Nydahl

Fysioterapeut