Mässlingsutbrottet i Göteborg

Med anledning av mässlingsutbrottet i Göteborg ber vi dig kontakta 1177 för rådgivning om du tror att du eller ditt barn har smittats. Eftersom mässling är oerhört smittsamt är det ytterst viktigt att du som bär på viruset inte vistas i allmänna utrymmen.

Ett barn undersöks på vårdcentralen.

Din hälsa i goda händer

Samma vårdcentral, nytt namn.

Leende sjuksköterska.
Vi är nu en del av Capio

I mars 2017 blev Backa Läkarhus Almö en del av Capio och bytte namn till Capio Läkarhus Almö. För dig som patient innebär detta ingen stor förändring. Du kommer att träffa samma personal som tidigare och i samma lokaler. Du som är listad hos oss sedan tidigare behöver inte lista om dig. 

Vi kommer fortsatt att arbeta för en bra utveckling av vårdcentralen och efter Capios värderingar - kvalitet, medkänsla och omsorg.

Välkommen till samma vårdcentral under nytt namn och med personal i nya blå kläder!

Om Capio Närsjukvård