Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa. Person som har huvudet fullt av motstridiga tankar och känslor.

Ibland kan vi drabbas av nedstämdhet, oro och svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till vår mottagning. 

Vi erbjuder samtalsbehandling utifrån två etablerade metoder, kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Våra psykologer och kuratorer arbetar självständigt men alltid i nära samarbete med våra läkare. För att få träffa en psykolog behöver du först träffa en läkare och få en remiss.

Hitta rätt i artikeln

Kognitiv beteendeterapi
Psykodynamisk terapi
Kurator
Gruppterapi


 

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) innebär att du får hjälp att må och fungera bättre genom att ändra ditt beteende, din syn på dig själv och din syn på omvärlden.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Panikångest samt ångest och oro
 • Depression och nedstämdhet
 • Stressrelaterade problem
 • Utmattning
 • Sömnproblem
 • Kriser och sorg
 • Svårigheter i sociala situationer och bristande självkänsla
 • Återkommande och påträngande tankar
 • Koncentrationssvårigheter

Dina besök hos oss

Du får träffa en psykolog eller kurator för bedömningssamtal där ni gemensamt kommer överens vidare behandling. Målet med behandlingen kan vara att dina besvär ska minska, att du ska klara av att hantera vardagliga aktiviteter eller att du ska kunna uppskatta och njuta av ditt liv igen.

Första besöket

Under ditt första besök pratar vi om dina problem och hur de hindrar dig från att klara av din vardag. Vi frågar om dina förväntningar och förhoppningar och försöker att anpassa behandlingen så mycket som möjligt efter dem. Vi berättar också om metoden KBT och sätter ramar för dina fortsatta besök. Om vi bokar in ett nytt möte kan du få med dig en uppgift att genomföra till dess. Det kan exempelvis handla om att läsa på om ditt tillstånd, fundera över vad du vill göra mer av i livet, eller observera hur du beter dig i olika situationer.

Följande besök

Du får göra övningar och utmana dig själv både under och mellan besöken. När du kommer hit går vi igenom dina hemuppgifter, diskuterar viktiga händelser som inträffat sedan ditt senaste besök och undersöker vad som får dig att trivas bättre med tillvaron. När du har verktygen för att arbeta vidare på egen hand avslutas behandlingen. Ibland bokas uppföljande besök in längre fram.


Psykodynamisk terapi

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Panikångest samt ångest och oro
 • Depression och nedstämdhet
 • Stressrelaterade problem
 • Utmattning
 • Sömnproblem
 • Kriser och sorg
 • Svårigheter i sociala situationer och bristande självkänsla
 • Återkommande och påträngande tankar
 • Koncentrationssvårigheter

Dina besök hos oss

Du får träffa en psykolog eller kurator för bedömningssamtal där ni gemensamt kommer överens om vidare behandling. Målet med behandlingen kan vara att dina besvär ska minska, att du ska klara av att hantera vardagliga aktiviteter eller att du ska kunna uppskatta och njuta av ditt liv igen.

Första besöket

Under ditt första besök pratar vi om dina besvär och diskuterar hur de hindrar dig från att klara av din vardag. Vi frågar om dina förväntningar och förhoppningar och försöker att anpassa behandlingen så mycket som möjligt efter dem. Vid behov planeras fler besök in för en djupare bedömning.

Följande besök

Samtalen som följer handlar till stor del om att undersöka vad det är som orsakar dina problem och varför. Vi diskuterar aktuella situationer som påverkat dig och försöker tillsammans att sätta ord på de tankar och känslor du upplever eller undviker i samband med dem. När vi har en klar bild av dina tanke- och känsloprocesser, samt i vissa fall försvarsmekanismer, kan vi förstå hur de påverkar dig. Då kan vi påbörja arbetet med att förändra dem.

När du har verktygen för att arbeta vidare på egen hand avslutas behandlingen. Ibland bokas uppföljande besök in längre fram.

 


Kurator

Du som har psykosociala bekymmer eller har varit med om en kris kan få träffa en kurator.

Vi erbjuder:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Krissamtal (efter t.ex. dödsfall, skilsmässa eller misshandel)
 • Stödjande och rådgivande samtal
 • Stöd/rådgivning i kontakt med andra myndigheter
 • Hjälp att hantera din livssituation

Dina besök hos oss

Du behöver ingen remiss eller diagnos för att komma till oss. Målet med dina besök är att du ska få stöd och råd i den situation du befinner dig i och söker hjälp för. Att du ska få dela, diskutera och bearbeta dina bekymmer samt hitta sätt att gå vidare.

Första besöket

Under ditt första besök får du berätta om hur du mår och vilka problem du upplever. Vi frågar dig också vad du har för förväntningar och förhoppningar på våra samtal så att vi kan anpassa dem efter dina behov.

Följande besök

Under besöken som följer pratar vi om dig och din livssituation. Det är du som styr samtalet. Vi ger råd, hjälper dig att sätta upp mål och åstadkomma förändringar.

En viktig del av vårt arbete är att förmedla information om samhällets olika sociala insatser. Vi samverkar vid behov med myndigheter och stöttar dig i kontakten med dem. Alla kuratorer har tystnadsplikt och vi kontaktar inte någon utomstående utan ditt samtycke. När du känner att du har kontroll över situationen och kan arbeta vidare på egen hand avslutar vi kontakten.


Gruppterapi

Vid vissa besvär finns det möjlighet att samtala i grupp. Samtalen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi. Under gruppsamtalen får du information om ditt tillstånd och möjlighet att diskutera med andra som har liknande problem. Kontakta mottagningen om du är nyfiken på en grupp, så berättar vi mer.

Vi erbjuder för närvarande följande grupper:

 • Psykoedukation – Föreläsning om kognitiv beteendeterapi (KBT) och vanliga psykiska tillstånd
 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)
 • Sömngrupp
 • Acceptance and commitment therapy (ACT) för långvarig smärta

Innehållsansvarig för denna sida:

Therese Holmberg
Specialist i allmänmedicin.
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Läkarhus Almö