Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Soli Abrahamsson

Medicinsk sekreterare

Karin Olsson

Verksamhetschef

karin.olsson4@capio.se

Kerstin Olofsson

Lokalvårdare

Steen Andersson

Specialist i allmänmedicin

Luis Fransisco Hernandez

Specialist i allmänmedicin

Victor Abrahamsson

Psykologassistent

Sofia Eithun Rönning

STP-psykolog

Ingrid Karlsson

Distriktssköterska

Ann-Christin Hedrén

Distriktssköterska

Lena Backman

Sjuksköterska

Johanna Ehrenholm

Rehabkoordinator

Marie-Louise Dahlqvist

Distriktssköterska/diabetessköterska

Maria Alverin

Sjuksköterska/hypertonisköterska

Alice Staf

Undersköterska

Susanne Svensson

Undersköterska

Hannah Persdotter Gregoriusson

Sjuksköterska/Astma KOL

Märta Hansson

Receptionist

Therése Larsson

Distriktssköterska/BVC

Maria Olausson

Distriktssköterska/BVC

Daniel Dahlgren

ST-Läkare

Elina Dybelius

ST-Läkare

Marcus Molinder

AT-läkare