BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Franzén

Verksamhetschef

Berit Palm

BVC-sjuksköterska

Veronica Bohlin

BVC-sjuksköterska (föräldraledig)

Ilda Agovic

BVC-sjuksköterska