Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Hans Söderqvist

Verksamhetschef

Skicka e-post

Anne-Louise Högnert

Medicinsk sekreterare

Jenny Viljakainen

Medicinsk sekreterare

Eva-Mari Hagström

Psykolog

Otto Zackrisson

KBT-terapeut

Liridona Bytyqi

Distriktssköterska

Marie-Louise Johansson

Astma/KOL-sjuksköterska

Lena Järvelä

Äldre-/Vaccinationssjuksköterska

Erika Holmberg

Sjuksköterska/hypertonisjuksköterska

Sarah Mellin

Sjuksköterska

Maria Fridlund

Distriktssköterska (vikarie)

Berit Palm

BVC-sjuksköterska

Cecilia Lundblad

Undersköterska

Linn Lindberg

Undersköterska

Ulrika Hermansson

Undersköterska

Leif Partheen

Fysioterapeut

Lara Latif

Fysioterapeut

Eivor Carlsson

Arbetsterapeut