Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Hans Söderqvist

Verksamhetschef

Hans.soderqvist@capio.se

Annika Hultstrand

Distriktssköterska, Biträdande verksamhetschef

Liridona Bytyqi

Distriktssköterska

Maria Norrman

Distriktssköterska

Marie-Louise Johansson

Astma/KOL-sjuksköterska

Lena Järvelä

Sjuksköterska

Erika Holmberg

Sjuksköterska/hypertonisjuksköterska

Sarah Mellin

Sjuksköterska

Berit Palm

BVC-sjuksköterska

Alexandra Kjellsson

Diabetessjuksköterska

Karin Nylander

Diabetessjuksköterska

Anne-Louise Högnert

Medicinsk sekreterare

Jenny Viljakainen

Medicinsk sekreterare

Cecilia Lundblad

Undersköterska

Linn Lindberg

Undersköterska

Ulrika Hermansson

Undersköterska

Roa Alhbaisi

Undersköterska

Lara Latif

Fysioterapeut

Eva-Mari Hagström

Psykolog

Veronica Claesson

Receptionist, Undersköterska

David Pazooki

Medicinskt ansvarig läkare