Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Franzén

Verksamhetschef

Björn Larsson

leg. fysioterapeut

Leif Partheen

leg. fysioterapeut

Eivor Carlsson

leg. arbetsterapeut AMEKA

AMEKA har sin verksamhet på Capio Rehab Hjortmossen och ansvarar för arbetsterapi och hjälpmedel hos oss. Du behöver inte vara listad på vårdcentralen och inte heller ha någon läkarremiss för att komma till rehabmottagningen.