Vård online
Vård online
äldre par som sitter på en bänk

Kvalitet – Capio Äldre och Mobil Vård

Äldre och mobil vård erbjuder i huvudsak vård i region Stockholm men driver även ett Närsjukhus i region Skåne. Vården är organiserad i fem olika patientområden där varje område har liknande inriktning på sin vård, fördelat på 18 olika verksamheter.

I december 2021 hade Äldre och mobil vård 1189 heltidstjänster​.

​Våra patientområden är rehabilitering, mobila läkartjänster, geriatrik samt ASIH och SPSV (avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård).

Utöver dessa patientområderna driver Äldre och mobil vård sedan sommaren 2021 Närsjukhuset i Simrishamn. Sjukhuset bedriver slutenvård samt flera öppenvårdsmottagningar så som exempelvis kardiologi, endokrinologi och ortopedi.

Patientnöjdhet

Patientnöjdhet mäts med frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till någon i din situation?” och svarsalternativ 0-10.

Med dessa siffror räknar vi fram Net Promotor Score (NPS).

Det är andel personer som svarat 9-10 (ambassadörer) minus de som svarat 0-6 (kritiker). NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100, där närmare 100 innebär fler ambassadörer.

Information och bemötande

Blev du bemött med medkänsla och omsorg?

Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?

Kvalitetens fyra hörnstenar

Vårt fokus under 2021

 • Påbörjat införandet av ett digitalt vårdprocesstöd i våra verksamheter.
 • Infört system för direktöverföring av mätdata såsom vitalparametrar
  och PNA (ex P-glukos).
 • Digitaliserade patientenkäter.
 • Kompetensutveckling via Capio Academy.
 • Skapa digital plattform för uppföljningsparametrar.

Ännu bättre under 2022

 • Vi kommer att fortsätta arbeta med digitaliseringsprojekt och att öka
  patientens samt närståendes delaktighet.
 • Digital uppföljningsplattform för att kunna se viktiga kvalitetsdata i realtid.
 • Behålla vår medvetenhet inom patientsäkerhetsområdet men även utveckla samarbetet inom affärsområdet med nätverk.
 • Avvikelserapportering – förbättra utredningen och lära av misstag inom hela affärsområdet.
 • Arbeta fram gemensamma CPI:er.
 • Öka tillgängligheten för våra patienter och remittenter.
 • Fortsatt arbete med vårdprocesstöd och digitalisering.