SÖK VÅRD ONLINE

Rådgivning och hjälp via chatt eller video.

Vård online

SÖK VÅRD ONLINE

Rådgivning och hjälp via chatt eller video.

familj vid frukostbordet

Kvalitet – Capio Närsjukvård

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialist-sjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser, från Ystad i söder till Umeå i norr.

Förutom primärvård erbjuder våra vårdcentraler även tjänster som barn-hälsovård, mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. På många enheter finns även specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi. 

Patientnöjdhet

Patientnöjdhet mäts med frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till någon i din situation?” och svarsalternativ 0-10.

Med dessa siffror räknar vi fram Net Promotor Score (NPS).

Det är andel personer som svarat 9-10 (ambassadörer) minus de som svarat 0-6 (kritiker). NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100, där närmare 100 innebär fler ambassadörer.

Information och bemötande

Blev du bemött med medkänsla och omsorg?

Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?

Kvalitetens fyra hörnstenar

Vårt fokus under 2021

Vårt största fokus under året har varit att fortsätta anpassa våra arbetssätt efter rådande läge för att kunna ge vård med hög patientsäkerhet och god kvalitet.
Detta har vi gjort genom att:

 • hålla oss uppdaterade och följa rådande riktlinjer
 • säkerställa att vi har skyddsmaterial
 • utöka möjligheten till digital vård
 • minska risk för smittspridning bland patienter och personal
 • utföra provtagning av pågående infektion av covid-19
 • vaccination mot covid-19.

Övriga områden inom kvalitetsarbetet vi har fokuserat på under året är:

 • digital tillgänglighet
 • patientsäkerhet
 • intervjuer med patienter
 • kompetensutveckling via Capio Academy.

Ännu bättre under 2022

mamma med barn

Inom Capio Närsjukvård har vi formulerat ett antal punkter som vi vill lova våra patienter. Arbetet med dessa patientlöften påbörjades under hösten 2020 och fortsätter att vara fokus för vårt arbete under 2022. 

 • Patienten får kontakt med oss inom 15 minuter, och känner sig välinformerad kring nästa steg.
 • Vi är tillgängliga 7-22 alla dagar (när din vårdcentral inte är öppen får du hjälp digitalt).
 • Vi tar emot dig som är patient inom Capio oavsett vilken av våra vårdcentraler du är listad på.
 • Vi mäter och följer regelbundet upp vår kvalitet.

Andra områden vi fokuserar på är: 

 • Patientens röst – patientråd och intervjuer med patienter.
 • Utbildning i bemötande i telefonrådgivning under våren 2022.
 • Preventivt arbete – kost-, motion- och levnadsvanor.
 • Patientsäkerhetsarbete – avvikelserapportering och uppföljning av medicinskt utfall.

Vår Miljöpolicy