Vård online
Vård online
Läkare visar patient bild på människokroppen

Kvalitet – Capio Ortopedi

Affärsområdet Capio Ortopedi består av fyra Capioenheter i ett nätverk med fokus på främst ortopedi och rörelseapparaten. Inom affärsområdet finns även verksamhet inom reumatologi, radiologi, kirurgi, rehabilitering, dermatologi och även i samarbete med Capio Ögon oftalmologi.

Capio Ortopedi bildades 2017 med tanken att specialisering leder till kvalitet och att kvalitet ger produktivitet. Affärsområdet består av Capio Artro Clinic, Capio Ortopediska Huset, Capio Movement samt Capio Specialistvård Motala. 

Capio Ortopedi har ett nära samarbete med Ortopedkliniken vid Capio S:t Görans sjukhus.

Patientnöjdhet

Patientnöjdhet mäts med frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till någon i din situation?” och svarsalternativ 0-10.

Med dessa siffror räknar vi fram Net Promotor Score (NPS).

Det är andel personer som svarat 9-10 (ambassadörer) minus de som svarat 0-6 (kritiker). NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100, där närmare 100 innebär fler ambassadörer.

Nöjda patienter med förbättrad livskvalitet

Snitt Sverige: 85%
Källa: Svenska ledprotesregistret 2021

Livskvalitet utvärderas med instrumentet WOOS (Western ontatio osteoarthritis of the shoulder index). Siffran ska vara så hög som möjligt för att patienten ska må bra.
Källa: Svenska skulder- och armbågsregistret 2021

Snitt Sverige: 87%
Källa: Svenska ledprotesregistret 2021

Information och bemötande

Blev du bemött med medkänsla och omsorg?

Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?

Kvalitetens fyra hörnstenar

Vårt fokus under 2021

 • Kontinuerliga förbättringar som ex. projekt för bättre sårvård och mindre förbandsbyten och snabbare återhämtning efter ledplastikoperation.
 • Vi har också jobbat med att skapa bra förutsättningar och beredskap när samhället öppnar upp.
 • TeleQ har införts för förbättrad tillgänglighet.
 • Digitaliseringen har under de senaste 2 åren blivit mer vanligt och vi har under året fortsatt att utveckla digitala besök, video, chatt och specialistkonsultation från Capio Go och Närsjukvård.
 • Affärsområdet har startat gemensamma professionella råd där specialister från varje verksamhet ingår.
 • Ett patientråd har startats där chefläkare och kvalitetsråd ingår.
 • Vi har tagit fram gemensam avvikelserapportering och många gemensamma dokument samt infört ett gemensamt miljö- och kvalitetsledningssystem med integrerade miljö- och kvalitetsmål.

Ännu bättre under 2022

läkare pratar med patient

Under 2022 ser vi fram emot att hjälpa fler patienter med sina planerade operationer. Det kräver smidiga flöden där vi gör rätt sak, på rätt sätt och i rätt tid för rätt patient. 

Vårt jobb kommer stödjas av fler digifysiska arbetssätt, även om det personliga mötet alltid är kärnan. Vi ser fram emot att förbättra patient-upplevelsen genom patientens kloka synpunkter.

Vi ser också fram emot att utveckla den organisation för forskning, utveckling och utbildning som startats under 2021. 

Fler saker vi fokuserar på framåt:

 • Förstudie för test av robotkirurgi på knäprotes.
 • Effektivisera patientflöden för att kunna erbjuda fler möjlig vård.
 • Råd för fysioterapeuter samt enhetschefer på avdelning, mottagning och operation håller på att bildas.
 • Visualisering av tillgänglighet gällande tid från läkarbesök till att
  patienten får en operationstid.

Kvalitets- och miljöpolicy