Vård online
Vård online
medarbetare tar hand om patient

Kvalitet – Capio S:t Görans Sjukhus

Capio S:t Görans Sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna patienter och ligger på Kungsholmen. Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter.

Vi är tillräckligt stora för att kunna erbjuda en bred verksamhet inom ett 30-tal medicinska specialiteter. Samtidigt är vi en tillräckligt liten organisation för att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka.

Hos oss är alla patienter välkomna och det kostar inget extra. Vården finansieras offentligt genom skattepengar precis som på landstingets egna sjukhus. Vi har ett vårdavtal med Region Stockholm och får majoriteten av våra patienter därifrån, men tar också emot patienter från andra regioner runt om i Sverige.

Patientnöjdhet

Patientnöjdhet mäts med frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till någon i din situation?” och svarsalternativ 0-10.

Med dessa siffror räknar vi fram Net Promotor Score (NPS).

Det är andel personer som svarat 9-10 (ambassadörer) minus de som svarat 0-6 (kritiker). NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100, där närmare 100 innebär fler ambassadörer.

Nöjda patienter med förbättrad livskvalitet

Smärtskattning (NRS) 3 dagar efter operation.
Mål <4 på skalan 0-10, där 0 är ingensmärta och 10 är värsta tänkbara smärta.
Källa: ERAS kvalitetsregister EIAS (ERAS Implementation Audit System)

Patientnöjdhet över operationsresultat 3 månader efter operation. 5-gradig skala från mycket missnöjd till mycket nöjd. ​
Källa: Journalsystem

Livskvalitet utvärderas med instrumentet WOOS (Western ontatio osteoarthritis of the shoulder index). Siffran ska vara så hög som möjligt för att patienten ska må bra. Förbättringen är skalan mellan före- kontra efter operation.
Källa: Svenska axelregistret

Information och bemötande

Blev du bemött med medkänsla och omsorg?

Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?

Kvalitetens fyra hörnstenar

Vårt fokus under 2021

Utöver det kontinuerliga arbete som pandemin inneburit har sjukhuset fokuserat på att:

 • Stödja våra medarbetare med personalstödjande team.
 • Skapa förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete genom ett digitalt verktyg.
 • Skapa ett digitalt synpunktskort där våra patienter kan dela med sig av sina upplevelser.
 • Minska köerna efter 2020-årets konsekvenser av pandemin till både planerad och akut vård.
 • Öka möjligheterna för digital kontakt med våra patienter.
 • Flytta in avdelningar, mottagningar och vår intensivavdelning i nya lokaler och tagit nya moderna operationssalar i drift.

Ännu bättre under 2022

medarbetare skriver

Under 2022 kommer vi att ha extra fokus på: 

 • Säker läkemedelshantering.
 • Kontinuerligt förbättringsarbete som involverar medarbetare och patienter.
 • Datadrivet innovation- och förbättringsarbete.
 • Minska vistelsetiden på vår akutmottagning.
 • Öka tillgängligheten för öppenvårdsbesök utifrån patientbehov.
 • Utöka dagvård för att frigöra slutenvårdsplatser.
 • Involvera patient och närstående i vårdteamet.