Vård online
Vård online

Capio Specialistkliniker

Vi bedriver specialiserad somatisk och psykiatrisk vård med ett starkt fokus på att leverera bästa möjliga kvalitet till varje patient.

Beskrivning av verksamheten

Våra verksamheter bedriver vård inom specialiteterna ögon, öra-näsa-hals, psykiatri, kirurgi, allmänmedicin, diabetologi/endokrinologi, fysiologi, gastroenterologi, gynekologi, internmedicin, kardiologi, , njurmedicin/dialys, obstetriskt ultraljud, dermatologi, ortopedi,  och urologi,. Vi har även företagshälsovård och vaccinationsmottagning.

Vården bedrivs i de flesta fall på uppdrag av olika regioner men även via vårdval. Patienterna kommer till oss via remiss, egenremiss samt via försäkringsbolag och i vissa fall som privatbetalande patienter

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Varberg, Skövde, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala och Örebro men tar emot patienter från hela landet och även övriga Skandinavien.

Nyckeltal 2020

Besök (ex läkare, sjuksköterska, rehab) 310 049
Operationer (öppenvård, slutenvård) 29 801
Vårddygn 14 665
Antal medarbetare (inkl administrativ personal) 782

Fokus för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

 • Kontinuerlig omställning pga Covid-19 i takt med utveckling av riktlinjerna. Vi har också lånat ut personal till akutsjukvården. Omställningsarbetet omfattar bl a anpassningar i lokaler, införa entrévärdar, jobba med alternativa narkosmedel och extra skyddsutrustning för både personal och patienter.
 • Förbättring av tillgänglighet genom bl a införande av chatt-funktioner, webbtidbok, videobesök samt effektivisering av flera flöden ex inom gastroskopi och ortopedi.
 • Zeiss Forum, ett systemstöd som samlar alla mätuppgifter och bilder, har införts i ögonverksamheten för att effektivisera vården men också stärka skyddet av personuppgifter.
 • Nya behandlingserbjudanden såsom:
  • CoreTherm - behandling av godartad prostataförstoring,
  • rTMS(repetitiv transkraniell magnetstimulering) - behandling av depression
  • RF-behandling (radiofrekvensbehandling/värmebehandling) av näsmusslorna - behandling av nästäppa
 • Vi är mest stolta över att vi så snabbt kunde ställa om till digital vård och trots pandemi har vi kunnat leverera god och patientsäker vård. Vår uppföljning visar att patienterna upplever sig bemötta med medkänsla och omsorg samt säger sig ha fått tillräcklig information om sin vård och behandling, oavsett om det skett fysiskt eller digitalt.