Kvalitetsredovisningar

Vi arbetar ständigt för att förbättra den vård vi ger våra patienter. Tydlig styrning och uppföljning skapar bättre och mer effektiva arbetssätt samtidigt som vi kan ge god vård till fler.

Capio Sverige tar ansvar för att driva och utveckla sjukvården med patientens behov i centrum. I detta arbete utgår vi från Capio-modellen. Tillsammans skapar delarna i Capio-modellen en helhet för hur vi bedriver och utvecklar vården. Capios decentraliserade linjeorganisation med tydliga ansvar och mandat skapar förutsättningar att lokalt följa och utveckla kvaliteten i vården.

I respektive rapport för de olika affärsområdena kan du läsa om hur vi mäter kvalitet i våra olika verksamheter. 

Capio Närsjukvård

Kvalitetsrapport Närsjukvård 2019

Capio Specialistkliniker

Kvalitetsrapport Specialistkliniker 2019

Capio Ortopedi

Kvalitetsrapport Ortopedi 2019

Capio S:t Görans sjukhus

Faktablad Capio S:t Görans sjukhus 2019

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Förbättringsarbeten 2019

Sjukhusgemensamma resultat 2019

På Capio S:t Görans webbplats kan du läsa mer hur de arbetar med kvalitet.