Synpunkter på vården

Vi vill veta vad du tycker – vare sig det är ris eller ros eller om du vill komma med förslag till förbättring är vi tacksamma för att du hör av dig. Om du har drabbats av en skada i vården vill vi veta det så snart som möjligt för att ställa tid rätta, utreda och gå vidare med anmälan till försäkringsbolag och myndigheter om det behövs.

Kontakta personalen

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den mottagning där du har fått vård och behandling. Du kan antingen ringa eller skicka brev. 

Patientnämnden

Om du inte har fått dina synpunkter eller klagomål besvarade av den mottagning där du fått vård och behandling kan du vända dig till regionens patientnämnd som kan hjälpa dig med kontakterna. Du hittar kontaktuppgifter till respektive patientnämnd på din regions hemsida eller via .

LÖF Personskadereglering

Liksom all offentligt finansierad vård är vi försäkrade i LÖF – regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Om du drabbats av skada när du vårdats hos oss kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Du kan anmäla på eller hämta en blankett på den enhet där du fått vård och behandling. Om du har drabbats av vårdskada på någon av våra försäkringsenheter ska du kontakta enheten för information om vilken försäkring som gäller

Patientförsäkring

För privatbetalande patienter har Capio tecknat sin Patientförsäkring hos Moderna. 

Här anmäler du patientskada hos Moderna: Patientskada () Du kan också kontakta Moderna på tel: 0200 21 21 20 och via e-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se.

OBS! Om du vill anmäla en skada som inträffat före 1/5 2021, ska du anmäla den till Zurich.

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända sig till  för att ansöka om ersättning. 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Om du inte har fått hjälp med dina synpunkter direkt från oss eller via patientnämnden kan du anmäla till om:

  • du råkat ut för är allvarligare händelser inom vården och fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller om du är närstående till någon som avlidit pga vårdskada
  • du råkat ut för händelser i vården i anslutning till tvångsvård eller på annat sätt fått en negativ påverkan av självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Rättelse eller förstöring av journal

Om du upptäcker felaktigheter i din journal ska du i första hand kontakta den mottagning där du fått vård och behandling för att få den rättad. Du har alltid rätt att få inskrivet i din journal att du har en avvikande uppfattning om något som står där. Om du inte tycker detta är tillräckligt önskar få hela eller delar av din journal förstörd ska du vända dig till .