Synpunkter på vården

Vi hoppas givetvis att du är nöjd efter att ha fått vård hos oss. Om så ändå inte är fallet så finns det ett flertal möjligheter att återkoppla både till oss, eller till andra instanser, med dina frågor och synpunkter.

Kontakta personalen

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den enhet du blivit behandlad och oftast löser ni problemet tillsammans. Du kan antingen ringa, skicka brev eller fylla i ett formulär vi enhetens hemsida. Vi är alltid intresserad av patienternas feedback för att kunna förbättra oss.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till landstingets/regionens Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du på respektive landstings/regions hemsida.

LÖF Personskadereglering

Om du drabbats av skada när du vårdats inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns att hämta på din Capio-mottagning. Kontakta LÖF för mer information om vad försäkringen omfattar.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål och synpunkter på vården. IVO:s roll förändras därmed och deras utredningsskyldighet begränsas till att i huvudsak utreda ärenden av mer allvarlig karaktär och först efter att patienten haft kontakt med vårdgivaren eller Patientnämnden. Om du har klagomål och synpunkter på vården ska du därför alltid först kontakta vårdgivaren, alternativt vända dig till Patientnämnden. 

Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd ska du vända dig till IVO:s regionala enhet.

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen. Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.