Ätstörningar

Gemensamt för många som har en ätstörning är ett stort fokus på kropp, vikt och utseende. Och att du genom olika beteenden kompenserar för det du har ätit eller ska äta.

Att leva med en ätstörning är smärtsamt både psykiskt och fysiskt, men det finns hjälp att få. En ätstörning kan liknas vid ett korthus, som består av flera olika delar, men som tillsammans håller ihop fasaden. Vill du riva ett korthus på bästa sätt måste du finna de kort, som håller samman hela huset och ta bort dem.

De beteenden, som gör att du vidmakthåller ätstörningen, måste brytas. Ett gemensamt beteende, som finns hos nästan alla med en ätstörning, är stort fokus på kropp, vikt och utseende. Eller att du utövar kontroll över ätandet och kompenserar för det du har ätit eller ska äta genom olika former som kräkningar, laxermedel eller överdriven träning.

Att äta oregelbundet och inte tillgodose kroppens behov av energi kan ge stora konsekvenser för din fysiska hälsa. Exakt hur du påverkas beror på hur länge och på vilket sätt du har vidmakthållit din ätstörning. Vid undernäring, oregelbundet ätande eller svält fungerar inte hjärnan optimalt. Det kan leda till minnes- och koncentrationssvårigheter, vilka gör det svårt att förstå de allra enklaste saker. En stor del av tankarna kretsar kring mat, kropp och vikt.

Sociala konsekvenser

Det sociala livet blir också påverkat. Du är så upptagen av att ägna dig åt sådant som har med ätstörningen att göra, att du kanske väljer bort annat, till exempel att umgås med vänner. Du undviker sociala sammanhang, där det kan förekomma mat, som middagar, fika och fester.

Ätstörningen kan leda till att du ofta är orkeslös, nedstämd, känner dig dålig och till och med äcklig, vilket också bidrar till att du drar dig undan sociala kontakter. Det kan medföra att du blir inåtvänd och självfokuserad, har svårigheter att vara spontan och har ett stort behov av rutiner. Den minskade sexuella lusten och förmågan att känna kärlek kan också leda till problem med att inleda nya kärleksrelationer, eller att befintliga relationer påverkas och inte fungerar.

Läs vidare