Anorexi

Anorexi är en ätstörning som innebär att du svälter dig själv, i vissa fall så långt att du dör. Det är ett beteendemönster som är svårt att bryta.

Anorexi (anorexia nervosa) domineras av en intensiv rädsla för viktuppgång trots att du har en extrem låg vikt med hänsyn till ålder, vikt, kön och tillväxtkurva.

Viktfobin leder till ett återhållsamt ätande och undvikande av livsmedel genom kraftig bantning eller fastande för att kontrollera vikten, vilket leder till självsvält. Tankarna kretsar kring mat och ätande. Din kroppsuppfattning är störd och du har en mycket bestämd uppfattning kring vikt och hälsa. En person med anorexi uppfattar oftast inte själv faran i sin situation, utan förnekar problemet. Ofta är det ens omgivning som reagerar på den låga kroppsvikten.

Vanliga tecken på anorexi är låg kroppsvikt till följd av kraftig bantning, kall och torr hud, förstoppning och magont samt psykiska problem som depression, ångest, tvångstankar och tvångshandlingar. Hos flickor är utebliven mens också ett vanligt tecken.

Varför du får anorexi varierar från person till person, ofta beror det på flera orsaker. Den viktigaste utlösande faktorn är bantning, men det betyder inte att all bantning utvecklas till anorexi - det finns alltid en grund för att sjukdomen utvecklas. Ofta spelar psykologiska faktorer in. Kriser eller andra svåra upplevelser kan utlösa sjukdomen. Idealet att vara smal, som vi får genom reklam och andra medier, kan påverka självbilden. Du vill vara "perfekt", ställer omöjliga krav på dig själv och vill ha kontroll. Vikten och kroppsformen ges en orimligt stor betydelse för självvärderingen.

Anorexi kan antingen bestå av enbart självsvält eller vara i kombination med hetsätning och kompenserande beteenden.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 0340-48 32 00
Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefonrådgivning 
0340-48 32 00 
helgfria vardagar 08.00-16.00

Fax: 0340-48 32 01

Adress: Karl Nordströms väg 11, 432 53 Varberg 
Info.CACV@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.