Bulimi

Bulimi är återkommande tillfällen av hetsätningar. Där du på kort tid äter en väsentligt större mängd mat än vad du normalt skulle äta, och upplever dig ha förlorat kontrollen över ditt ätande.

Bulimi (bulimi nervosa) är en form av ätstörning, som innebär att du hetsäter och sedan försöker kompensera för överätandet för att behålla eller minska din vikt. Det kan vara att du framkallar kräkningar eller använder laxermedel, fastar eller motionerar överdrivet mycket.

Självkänslan är kraftigt påverkad av hur du upplever din kropp och vikt, och du känner mycket skam och skuld relaterat till beteendet. Bulimi märks inte lika tydligt utåt som anorexi, eftersom du oftast har normal vikt. Utåt kanske du ger uttryck för att allt är bra, men inombords känner du dig maktlös inför ditt ätande. Tankarna kretsar ständigt kring mat. Sömnproblem är vanliga och koncentrationsförmågan påverkas.

Orimliga krav på dig själv

Andra vanliga tecken på bulimi är att du får frätskador på tänderna, har mag- och tarmproblem, känner trötthet, är deprimerad och har ångest eller tvångstankar. Som tjej kan du också ha oregelbunden eller utebliven mens, trots att du är normalviktig.

Varför du insjuknar i bulimi beror ofta på fler orsaker, och varierar från person till person. Mediernas slankhetsideal bidrar, men oftast spelar psykologiska faktorer in. Du kan ha en låg självkänsla, och det är vanligt att du har ett stort behov av kontroll och ställer orimliga krav på dig själv. Bulimi börjar oftast med bantning. Kraftig stress, händelser under uppväxten eller en krissituation kan vara utlösande.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar kring att söka behandling hos oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Capio Ätstörningscenter 

Telefon: 0340-48 32 00
Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefonrådgivning 
0340-48 32 00 
helgfria vardagar 08.00-16.00

Fax: 0340-48 32 01

Adress: Karl Nordströms väg 11, 432 53 Varberg 
Info.CACV@capio.se

E-post är endast avsett för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom e-post. För din säkerhet skall du aldrig, i kontakt med oss via e-post, ange personnummer eller symptom/besvär.