Vi som hjälper dig

Vad som är rutin för oss är en unik upplevelse för dig som patient, det är viktigt för oss att tänka på det när vi möter dig.

När vi får vård är vi i ett utsatt tillstånd, även om behovet av hjälp varierar från person till person. Ibland har vi även begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas.

Ett stort ansvar läggs därmed på oss inom sjukvården och våra medarbetare. Vi strävar efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. För oss är det viktigt att komma ihåg att det som är rutin för oss är en unik upplevelse för dig som patient.

Hos oss på Capio Ätstörningscenter arbetar psykiatriker (specialistläkare), sjuksköterskor, psykoterapeuter, mindfulness intruktör, beröringspedagog, beteendevetare, barnskötare, skötare och öronakupunktörer. Du får träffa de personalkategorier som har bäst kompetens att hjälpa just dig.